Xin chào!

Tìm những job khác

Tìm việc làm trực tiếp

Chuyên viên Kiểm thử phần mềm

PVcomBank
Ngày cập nhật: 07/04/2021

Thông tin tuyển dụng

Mô tả công việc

Trực tiếp xây dựng kế hoạch, các phương pháp đánh giá, các công cụ hỗ trợ đánh giá, thực hiện kiểm thử cho các phát triển/sửa đổi trên hệ thống công nghệ thông tin, giải pháp công nghệ và các dự án công nghệ đảm bảo chất lượng của sản phẩm phần mềm.

  • Nghiên cứu các tài liệu làm đầu vào cho quá trình kiểm thử, xác định danh sách các đối tượng cần kiểm thử, môi trường kiểm thử. Lên kế hoạch thực hiện, đảm bảo chất lượng kiểm thử cho các phát triển/sửa đổi/ dự án trên hệ thống.
  • Chuẩn bị, viết test plan, testing strategy, test data, test case, checklist.
  • Phối hợp các bộ phận khác để thực hiện kiểm thử và báo cáo kết quả kiểm thử các phát triển/ dự án.
  • Thực hiện triển khai các công nghệ kiểm thử hiện đại để đánh giá độ rủi ro của sản phẩm trong quá trình tham gia kiểm thử.
  • Tham gia xây đựng quy trình kiểm thử tự động nhằm nâng cao hiệu suất trong công việc.
  • Tư vấn để lựa chọn công cụ phù hợp với quy trình kiểm thử tự động được xây dựng.
  • Thực hiện các công việc khác theo phân công của Lãnh đạo đơn vị
  • Quản lý lỗi theo đúng quy trình kiểm thử phần mềm. Phối hợp với các bộ phận liên quan để sửa lỗi.
  • Nhận biết và chủ động phát hiện rủi ro của trong quá trình vận hành, phối hợp với các đơn vị liên quan để đưa ra các phương pháp đo lường và giảm thiểu rủi ro.
  • Thực hiện công việc theo đúng chính sách, quy định, quy trình, hướng dẫn nội bộ và các cam kết chất lượng dịch vụ (SLAs)

Giới thiệu về công ty

PVcomBank

http://tuyendung.pvcombank.com.vn Tổng số nhân viên: 1.000-4.999

Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank) được thành lập theo Quyết định số 279/GP-NHNN ngày 16/09/2013 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam trên cơ sở hợp... Xem thêm

Việc làm tương tự

Chuyên viên Kiểm thử phần mềm

PVcomBank