English

Nhà Tuyển Dụng: Đăng Tuyển Dụng | Tìm Hồ Sơ

Thông tin tuyển dụng được đăng trên 4 website lớn       Truy cập hơn 800 ngàn hồ sơ ứng viên       Thông tin tuyển dụng được đăng trên 4 website lớn       Truy cập hơn 800 ngàn hồ sơ ứng viên

Chuyên viên kiểm soát

Mô tả công việc

- Kiểm soát các vấn đề liên quan đến rủi ro/thiệt hại tài chính cho Công ty bao gồm phát hiện, xác minh, xử lý và đề xuất giải pháp cảnh báo, ngăn ngừa.

- Kiểm soát việc thực hiện đúng quy trình của nhân sự các phòng ban và đề xuất bổ sung hoàn thiện quy trình chưa phù hợp.

- Phối hợp với các bộ phận liên quan tìm ra giải pháp phù hợp nhất nhằm cải tiến chất lượng và hiệu quả công việc.

- Chịu trách nhiệm theo sát việc thực hiện khắc phục sự cố của các phòng liên quan đảm bảo giải quyết triệt để theo kế hoạch & thời hạn đã cam kết.

- Thực hiện Kiểm tra bất thường các trường hợp cần thiết có sự đánh giá khách quan (trực tiếp hoặc gián tiếp)

Yêu cầu công việc

Kinh nghiệm: 1 năm trở lên với các ngành nghề liên quan kiểm soát/ điều phối kho Hàng, hoặc 6 tháng trở lên với lĩnh vực vận hành order

Yêu cầu khác: Kĩ năng đánh giá, tư duy logics tốt, phân tích nhạy bén

 Ưu tiên biết tiếng Trung (kĩ năng đọc viết cơ bản, không yêu cầu chứng chỉ)

Phúc lợi

Bảo hiểm theo quy định, Du Lịch, Phụ cấp, Du lịch nước ngoài, Thưởng, Chăm sóc sức khỏe, Đào tạo, Tăng lương, Công tác phí, Phụ cấp thâm niên, Chế độ nghỉ phép, Chế độ tập thể dục