To Say Hello!

Find next jobs

job_search_content_direct

CHUYÊN VIÊN KIỂM SOÁT TUÂN THỦ VÀ PHÁP LÝ - TRUNG TÂM THẺ

HDBank
Updated: 08/04/2021

Employment Information

 • Work location: Ho Chi Minh

  Salary:

 • Industry: Banking

  Deadline to apply:

 • Level: Experienced (Non - Manager)

Job requirement

 • Thực hiện việc kiểm tra, kiểm soát, giám sát tính tuân thủ của các Bộ phận/ Phòng tại TTT.
 • Thực hiện hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc nhắc nhở đối với các các Bộ phận/ Phòng tại TTT trong việc khắc phục các sai phạm, các khuyến nghị sau kiểm tra trong nội bộ. Đảm bảo các Bộ phận/ Phòng thực hiện đúng các quy định, quy chế, quy trình của pháp luật, của Ngân hàng nhà nước và nội bộ HDBank.
 • Thực hiện theo dõi, cập nhật nội dung thay đổi đối với các văn bản quy định của pháp luật, của Ngân hàng Nhà nước, của nội bộ HDBank, giúp các Bộ phận/ Phòng tại TTT dễ dàng nắm bắt và thực hiện đầy đủ theo quy định.
 •  Xem xét và nhận diện rủi ro trong hoạt động của TTT liên quan đến từng phòng/bộ phận.Trao đổi với những phòng/bộ phận có trách nhiệm về những rủi ro trong hoạt động này để hành động và kiểm soát việc thực hiện để giảm thiểu những rủi ro.
 •  Báo cáo Lãnh đạo Phòng/ Trung tâm Thẻ bất kỳ biểu hiện không tuân thủ, các rủi ro, gian lận liên quan đến thẻ.
 • Đào tạo nhân viên nhận thức và giảm thiểu gian lận.
 • Tư vấn và hướng dẫn cho các bộ phận/phòng ban của TTT đối với những vấn đề về pháp lý.
 •  Xử lý những vấn đề liên quan đến thủ tục pháp lý và tố tụng 
 • Tham gia các dự án liên quan đến thẻ.
 • Các công việc khác do Ban Giám đốc Trung tâm thẻ hoặc Trưởng Phòng hoặc Trưởng Bộ phận phân công.
 • Company Overview

  HDBank

  https://hdbankcareer.com Number of employees: Trên 6,000

  HDBank là một trong những Ngân hàng TMCP đầu tiên của cả nước, được thành lập từ năm 1990. Trên nền tảng phát triển vững chắc, hiệu quả, an toàn, HDBank... View more

  CHUYÊN VIÊN KIỂM SOÁT TUÂN THỦ VÀ PHÁP LÝ - TRUNG TÂM THẺ

  HDBank