Tiếng Việt

Employers: Post Jobs | Search Resumes

Your job posting will be available on 4 big websites       Access to more than 800 thousands resumes       Your job posting will be available on 4 big websites       Access to more than 800 thousands resumes

Chuyên Viên Kiểm Soát Tuân Thủ

Job requirement

- Thực hiện đề xuất danh mục, nội dung, phạm vi kiểm tra tuân thủ trên cơ sở chọn mẫu trong phạm vi đơn vị được phân giao phụ trách.

- Thực hiện kiểm tra hồ sơ, giao dịch thuộc danh mục chọn mẫu, hoặc ngoài danh mục chọn mẫu (nếu được yêu cầu)

- Thực hiện lập biên bản kiểm tra tuân thủ sau khi kết thúc.

- Thực hiện báo cáo kết quả kiểm tra tuân thủ sau khi hoàn thành.

- Thực hiện nhập liệu phần mềm nội bộ kết quả kiểm tra, lưu trữ bản cứng báo cáo lập danh mục, biên bản kiểm tra.

- Đề xuất ý kiến hoàn thiện quy trình/quy chế căn cứ các phát hiện tồn tại của quy trình khi thực hiện KTTT.

- Kiểm tra công tác tự kiểm tra, đánh giá tuân thủ tại các đơn vị Vòng 1 theo quy định 3 vòng bảo vệ Basel (phạm vi: chi nhánh được phân giao quản lý).

- Thực hiện đánh giá trách nhiệm cá nhân về tồn tại/vi phạm đối với danh mục xử lý dự phòng hoặc danh mục xử lý miễn giảm lãi từng thời kỳ theo chỉ đạo của Ban lãnh đạo Ngân hàng (Phạm vi: khách hàng được phân giao thực hiện).

Job requirement

- Tốt nghiệp Đại học chính quy chuyên ngành Kinh tế - Tài chính - Ngân hang, có một trong các Bằng/chứng chỉ: CPA/ACCA/ CIA/CPIA hoặc chứng chỉ nghề khác có liên quan

- Tiếng Anh: TOEIC trên 500; đọc/ hiểu thành thạo. 

- Có kinh nghiệm  lĩnh vực tài chính kế toán, ngân hàng, kiểm toán. Có kiến thức tổng hợp về kinh tế và quản trị rủi ro.

- Hiểu biết về pháp luật liên quan đến hoạt động tài chính, kế toán, ngân hàng.

- Ưu tiên nam và có kinh nghiệm 02 năm tại các Tổ chức tín dụng hoặc kiểm toán độc lập.

Benefits

Bảo hiểm theo quy định, Du Lịch, Phụ cấp, Thưởng, Chăm sóc sức khỏe, Đào tạo, Tăng lương, Công tác phí, Chế độ nghỉ phép