Tiếng Việt

Employers: Post Jobs | Search Resumes

Your job posting will be available on 4 big websites       Access to more than 800 thousands resumes       Your job posting will be available on 4 big websites       Access to more than 800 thousands resumes

CHUYÊN VIÊN KIỂM SOÁT TUÂN THỦ

Job requirement

1.Lập kế hoạch chiến lược:

 • Lập kế hoạch thực hiện cho các công việc được giao/phân công/phụ trách theo kế hoạch chung của Phòng.
 • Triển khai theo kế hoạch công tác và hoạt động của Phòng trong phạm vi công việc được giao.

2.Thực hiện:

 • Triển khai công tác xây dựng hệ thống chính sách, quy trình, Quy định, khung tuân thủ; hỗ trợ các xây dựng, theo dõi, cập nhật danh mục khung tuân thủ của từng phòng ban trong phạm vi được giao/phân công; Tham gia xây dựng hệ thống tự đánh giá và đánh giá tuân thủ; báo cáo rủi ro tuân thủ trong phạm vi công việc mình phụ trách; Hỗ trợ các chuyên viên trong thực hiện công tác kiểm soát tuân thủ theo phân công/chỉ đạo của lãnh đạo.
 • Tổ chức thực hiện chương trình, kế hoạch đã đặt ra và báo cáo đánh giá mức độ tuân thủ, các nguy cơ, rủi ro do việc không tuân thủ.
 • Thống kê, nghiên cứu các quy định pháp luật và quy định nội bộ có liên quan phục vụ cho công tác giám sát tăng cường tuân thủ.

3. Giám sát:

 • Lập bảng theo dõi công việc đã đang thực hiện nhằm quản lý và thực hiện tốt công việc được giao.
 • Định kỳ hoặc đột xuất rà soát lại các mục tiêu hoạt động, đồng thời xác định nhu cầu về đào tạo và định hướng nhằm bảo đảm hiệu quả công việc.

Job requirement

 • Có ít nhất 01 năm kinh nghiệm, trong đó có ít nhất 03 năm làm các công việc tương tự trở lên trong lĩnh vực kiểm soát hoạt động nội bộ của công ty; hoặc đã làm việc tại Khối/Trung tâm pháp chế trong thời gian ít nhất 02 năm.
 • Đại học chuyên ngành Luật/kinh tế.  Ưu tiên có thẻ luật sư/bằng thạc sỹ trở lên; 
 • Kỹ năng quản lý công việc, kỹ năng làm việc độc lập và làm việc nhóm;
 • Kỹ năng xây dựng mối quan hệ và kỹ năng giao tiếp.

Benefits

Máy tính xách tay, Bảo hiểm theo quy định, Du Lịch, Phụ cấp, Du lịch nước ngoài, Đồng phục, Thưởng, Chăm sóc sức khỏe, Đào tạo, Tăng lương, Công tác phí, Phụ cấp thâm niên, Chế độ nghỉ phép, Chế độ tập thể dục