English

Nhà Tuyển Dụng: Đăng Tuyển Dụng | Tìm Hồ Sơ

Thông tin tuyển dụng được đăng trên 4 website lớn       Truy cập hơn 800 ngàn hồ sơ ứng viên       Thông tin tuyển dụng được đăng trên 4 website lớn       Truy cập hơn 800 ngàn hồ sơ ứng viên

CHUYÊN VIÊN KIỂM SOÁT NỘI BỘ

Mô tả công việc

Xây dựng, hoàn thiện hệ thống kiểm tra kiểm soát nội bộ và quản lý rủi ro phù hợp với các quy định của Pháp luật và đặc thù hoạt động kinh doanh của Công ty.Tư vấn, hướng dẫn các vấn đề liên quan tới nghiệp vụ công tác kiểm tra kiểm soát nội bộ nhằm mục đích hoàn thiện hệ thống kiểm soát nội bộ và quản lý rủi ro.Giám sát sự tuân thủ, chấp hành quy trình, quy định công ty của các bộ phận.Hỗ trợ soạn thảo các chính sách, quy chế, hướng dẫn, quy trình về kiểm tra, kiểm soát nội bộ tại Công ty.Rà soát hệ thống các quy trình nội bộ của các bộ phận, đảm bảo tính hợp lý, khả thi và tính nhất quán;Kiến nghị, đề xuất những biện pháp nhằm chấn chỉnh, khắc phục kịp thời những tồn tại, vi phạm, rủi ro được phát hiện thông qua kiểm soát tại các bộ phận.Quản lý, kiểm soát chi phí hoạt động tại Công ty.Công việc khác theo sự phân công của Trưởng bộ phận

Yêu cầu công việc

Giới tính: NamDưới 35 tuổi, sức khỏe tốt.Tốt nghiệp các trường Đại học chuyên ngành kinh tế, kế toán, kiểm toán.Có tối thiểu 04 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Kế toán tài chính. Có kinh nghiệm công tác về kiểm soát / kiểm toán nội bộ là một lợi thế.Ưu tiên nhận việc ngayCó kiến thức, hiểu biết chung về thuế và các nghiệp vụ về tài chính kế toán, kiểm soát nội bộ, pháp lý doanh nghiệp.Có khả năng thu thập, phân tích, đánh giá và tổng hợp thông tin.Sử dụng thành thạo Microsoft OfficeTrung thực, cẩn thận, khách quan, nhạy bén, có tư duy phản biện, có trách nhiệm cao trong công việc.

Phúc lợi

Bảo hiểm theo quy định, Du Lịch, Phụ cấp, Thưởng, Chăm sóc sức khỏe, Đào tạo, Tăng lương, Công tác phí