Xin chào!

Tìm những job khác

Tìm việc làm trực tiếp

CHUYÊN VIÊN KIỂM SOÁT NỘI BỘ

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN TRÍ VIỆT
Ngày cập nhật: 21/05/2020

Thông tin tuyển dụng

Phúc lợi

 • Chế độ bảo hiểm
 • Du Lịch
 • Phụ cấp
 • Đồng phục
 • Chế độ thưởng
 • Chăm sóc sức khỏe
 • Đào tạo
 • Tăng lương
 • Nghỉ phép năm

Mô tả công việc

1. Kiểm tra, giám sát việc tuân thủ các quy định Pháp luật, Điều lệ công ty, quyết định của ĐHĐCĐ, quyết định của HĐQT, các quy chế, quy trình nghiệp vụ của các Phòng ban trong công ty.

2. Tham gia xây dựng, góp ý để hoàn thiện các thủ tục, quy trình kiểm soát nội bộ.

3. Thực hiện kiểm tra định kỳ hoặc đột xuất các phòng ban trong công ty và báo cáo tình hình, tiến độ thực hiện công việc trong phạm vi công việc được phân công; Phát hiện những điểm còn tồn đọng và khuyến nghị thực hiện khắc phục, phòng ngừa rủi ro; Theo dõi kết quả khắc phục.

4. Tham mưu cho các phòng ban rà soát các quy trình, quy chế và các quy định nội bộ của Công ty nhằm cải tiến quy trình, thiết lập các chốt kiểm soát trước/sau hợp lý và hiệu quả.

5. Rà soát các văn bản ban hành của Ban điều hành phù hợp thẩm quyền và quy định tại Điều lệ, Quy chế của công ty và quy định của Pháp luật.

6. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo yêu cầu Trưởng phòng và Ban Tổng Giám đốc.

Yêu cầu công việc

 • Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Kiểm toán, Kế toán, Tài chính…;
 • Có 02 - 05 kinh nghiệm năm ở vị trí Kế toán, Kiểm toán nội bộ, Kiểm soát nội bộ, Kiểm toán độc lập…
 • Có kinh nghiệm làm việc tại các công ty chứng khoán;
 • Ưu tiên những ứng viên đã có kinh nghiệm trong lĩnh vực kế toán, kiểm toán, hoạt động tài chính;

Thông tin khác

 • Bằng cấp: Đại học
 • Độ tuổi: Không giới hạn
 • Hình thức: Nhân viên chính thức

Giới thiệu về công ty

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN TRÍ VIỆT

Tổng số nhân viên: 100 - 200

Công ty Cổ phần Chứng khoán Trí Việt, tiền thân là CTCP chứng khoán Thái Bình Dương được thành lập theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh ngày 22 tháng 12 năm... Xem thêm

CHUYÊN VIÊN KIỂM SOÁT NỘI BỘ

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN TRÍ VIỆT