English

Nhà Tuyển Dụng: Đăng Tuyển Dụng | Tìm Hồ Sơ

Thông tin tuyển dụng được đăng trên 4 website lớn       Truy cập hơn 800 ngàn hồ sơ ứng viên       Thông tin tuyển dụng được đăng trên 4 website lớn       Truy cập hơn 800 ngàn hồ sơ ứng viên

Chuyên Viên Kiểm Soát Nội Bộ

Mô tả công việc

- Lập kế hoạch và thực hiện công tác kiểm soát hoạt động nội bộ tại công ty, chi nhánh và hệ thống các cửa hàng.

- Kiểm tra, kiểm soát hoạt động mua bán hàng hóa nhằm phát hiện những thiếu sót, gian lận.

- Đề xuất ý kiến, giải pháp để phòng ngừa những rủi ro ngăn chặn những thiệt hại xảy ra với công ty.

- Đảm bảo các hoạt động phòng ban tuân thủ theo quy trình, quy chế công ty.

- Theo dõi , đối chiếu các dự toán chi phí từ các bộ phận, phòng ban.

Yêu cầu công việc

- Có kinh nghiệm ở vị trí tương đương ít nhất 02 năm.

- Có kiến thức về xây dựng quy trình, hệ thống.

- Trình độ Cao đẳng kế toán trở lên

- Tư duy logic và phân tích

- Khả năng đàm phán thương lượng tốt.

Phúc lợi

Bảo hiểm theo quy định, Du Lịch, Thưởng, Chăm sóc sức khỏe, Đào tạo, Tăng lương