English

Nhà Tuyển Dụng: Đăng Tuyển Dụng | Tìm Hồ Sơ

Thông tin tuyển dụng được đăng trên 4 website lớn       Truy cập hơn 800 ngàn hồ sơ ứng viên       Thông tin tuyển dụng được đăng trên 4 website lớn       Truy cập hơn 800 ngàn hồ sơ ứng viên

Chuyên viên Kiểm soát khoản vay

Mô tả công việc

  • Thực hiện các bút toán hạch toán trên hệ thống theo quy trình và đối soát các lệnh thanh toán với đối tác thu chi hộ, đối soát các giao dịch thực hiện trên các hệ thống với nhau.
  • Đảm bảo thực hiện tất tốt tất cả các công việc được phân công và chịu trách nhiệm cá nhân về các sai sót của bản thân.
  • Tuân thủ các quy trình,quy định liên quan đến thanh toán. Chịu trách nhiệm về các sai sót, rủi ro gây ra do cá nhân thực hiện sai Quy trình.
  • Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của Cán bộ quản lý trực tiếp và Lãnh đạo cấp trên

Yêu cầu công việc

  • Tốt nghiệp đại học trở lên
  • Có kinh nghiệm kiểm soát xử lý tín dụng hoặc kinh nghiệm tác nghiệp tín dụng tại tổ chức tài chính
  • Có khả năng sử dụng tiếng Anh thành thạo
  • Khả năng cập nhật các qui định pháp lý và các văn bản trong lĩnh vực liên quan
  • Có khả năng tính toán số liệu thủ công theo các logic sản phẩm. Có kỹ năng kiểm tra, đối chiếu số liệu
  • Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm kiểm soát, tra soát tín dụng, kế toán...

Phúc lợi

Bảo hiểm theo quy định, Du Lịch, Thưởng, Chăm sóc sức khỏe, Đào tạo, Tăng lương