Tiếng Việt

Employers: Post Jobs | Search Resumes

Your job posting will be available on 4 big websites       Access to more than 800 thousands resumes       Your job posting will be available on 4 big websites       Access to more than 800 thousands resumes

Chuyên viên kiểm soát Chi phí và Hợp đồng

Job requirement

- Tập hợp các điều kiện hợp đồng trong hồ sơ mời thầu của chủ đầu tư để cung cấp cho bộ phận đấu thầu và các bộ phận liên quan khác ( nếu cần thiết ) nhằm phục vụ công tác đấu thầu.

- Phối hợp với Phòng Kế hoạch - Kỹ thuật trong công tác đấu thầu, thương thảo hợp đồng với chủ đầu tư.

- Tổ chức soạn thảo, kiểm tra trình BGĐ ký kết các hợp đồng, phụ lục hợp đồng giữa Công ty với chủ đầu tư / Đối tác liên quan.

- Lập bảng dự toán ngân sách cho từng dự án làm cơ sở kế hoạch để quản lý chi phí

- Tìm kiếm, thương thảo, phối hợp trình duyệt mẫu, lập và trình BGĐ ký kết các hợp đồng thi công với thầu phụ, tổ đội.

- Phát hành giá khoán cơ sở cho từng công trình từng gói công việc để Ban chỉ huy công trình đàm phán với tổ đội.

- Theo dõi và kiểm soát khối lượng vật tư cấp phát tại công trình theo định mức công ty ban hành.

- Chủ trì giải quyết các phát sinh liên quan đến khối lượng chi phí của các Ban chỉ huy công trình.

- Phối hợp với các phòng ban liên quan trong công tác quản lý tiến độ thi công của các công trình.

- Kiểm tra hồ sơ thanh toán của thầu phụ, tổ đội hàng kỳ.

- Phối hợp đệ trình hồ sơ thanh toán với chủ đầu tư.

- Đệ trình ,báo giá ,đàm phán, các phát sinh với chủ đầu tư.

Job requirement

- Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành  liên quan xây dựng như: kinh tế xây dựng, Xây dựng Dân dụng và công nghiệp. 

- Địa điểm làm việc: Văn phòng tại TP.HCM

- Có ít nhất 04 năm kinh nghiệm thực hiện công việc Bóc tách khối lượng, dự toán công trình hoặc vị trí tương đương. 

- Sử dụng thành thạo vi tính văn phòng và các phần mềm chuyên  môn liên quan. 

- Kỹ năng giao tiếp, thương lượng, đàm phán và chịu được áp lực công việc. 

Benefits

Bảo hiểm theo quy định, Du Lịch, Đồng phục, Thưởng, Tăng lương, Chế độ nghỉ phép