Tiếng Việt

Employers: Post Jobs | Search Resumes

Your job posting will be available on 4 big websites       Access to more than 800 thousands resumes       Your job posting will be available on 4 big websites       Access to more than 800 thousands resumes

Chuyên viên Khách hàng Doanh nghiệp - Tây Ninh

  • Work location: Tay Ninh

    Industry: Banking

  • Level: Experienced (Non - Manager)

    Deadline to apply: 31-12-2019

  • Salary: 10.000.000 - 30.000.000 VND

Job requirement

Quản lý, chăm sóc danh mục khách hàng SME hiện hữu:

- Trực tiếp tiếp nhận và xử lý các nhu cầu về sản phẩm dịch vụ của khách hàng theo đúng quy định của MB, điều phối các bộ phận nghiệp vụ đảm bảo cam kết với khách hàng

- Thường xuyên cập nhật thông tin về chính sách, ưu đãi và các thông tin liên quan cho khách hàng

- Phối hợp với các bộ phận triển khai chương trình chăm sóc khách hàng

- Bán chéo (cross selling) và bán thêm (up selling) các sản phẩm dịch vụ cho khách hàng quản lý

Phát triển danh mục khách hàng SME mới:

- Tìm hiểu, phân tích nhu cầu của danh mục khách hàng tiềm năng tại địa bàn

- Tìm kiếm và thực hiện các hoạt động thu hút khách hàng mới

- Thực hiện cung cấp sản phẩm dịch vụ SME phù hợp với nhu cầu khách hàng

Thực hiện các chương trình thúc đẩy kinh doanh/sản phẩm/chính sách của Phòng Khách hàng doanh nghiệp Chi nhánh/Khối SME tới khách hàng

Thực thi KPIs, doanh thu và doanh số bán hàng được phân giao

Thực hiện và phối hợp với các bộ phận liên quan (thẩm định, vận hành) trong việc cung cấp tín dụng cho khách hàng

Quản lý chất lượng tín dụng:

- Thực hiện kiểm tra và giám sát hoạt động cho vay (trước và sau) theo quy trình và quy định sản phẩm

- Thực hiện xử lý nợ có vấn đề tại đơn vị, thực hiện các công tác nhắc nợ/thu hồi nợ tại đơn vị

- Thực hiện giám sát hoạt động sử dụng vốn của khách hàng có quan hệ tín dụng (bảo lãnh, tín dụng , LC…)

Tham gia các sự kiện khách hàng, hội nghị, hội thảo tại địa bàn

Thực hiện các công tác báo cáo khách hàng hàng ngày/tháng theo phân công của Ban lãnh đạo đơn vị

Job requirement

Cử nhân chuyên ngành Kinh tế, Tài chính - Ngân hàng

TOEIC 450 trở lên hoặc chứng chỉ tương đương

Hiểu biết về hoạt động kinh doanh Tài Chính, tiền tệ, ngân hàng.

Am hiểu về tình hình kinh tế, chính trị, văn hóa kinh doanh của các thị trường.

Benefits

Bảo hiểm theo quy định, Du Lịch, Phụ cấp, Đồng phục, Thưởng, Chăm sóc sức khỏe, Đào tạo, Tăng lương, Công tác phí, Phụ cấp thâm niên, Chế độ nghỉ phép, Chế độ tập thể dục