English

Nhà Tuyển Dụng: Đăng Tuyển Dụng | Tìm Hồ Sơ

Thông tin tuyển dụng được đăng trên 4 website lớn       Truy cập hơn 800 ngàn hồ sơ ứng viên       Thông tin tuyển dụng được đăng trên 4 website lớn       Truy cập hơn 800 ngàn hồ sơ ứng viên

Chuyên Viên Khách Hàng Doanh Nghiệp Lớn - KV HCM

Mô tả công việc

- Khai thác Khách hàng lớn được giao thông qua triển khai các chương trình kinh doanh do Hội sở ban hành hoặc Chi nhánh chủ động xây dựng.

- Xác định, tư vấn, chào bán sản phẩm, chính sách cho Khách hàng lớn tại đơn vị; đề xuất ý tưởng, nhu cầu sản phẩm/dịch vụ/chương trình/chính sách kinh doanh với khối KH lớn hội sở.

- Thiết lập các mối quan hệ với khách hàng mới.

- Bán hàng, thu thập thông tin hồ sơ, viết báo cáo đề xuất tín dụng theo quan điểm cùa người QHKH.

- Phối hợp quản lý khách hàng, quản lý khoản vay và xử lý thu hồi nợ

Yêu cầu công việc

- Trình độ học vấn: Cử nhân chuyên ngành Kinh tế, Tài chính - Ngân hàng

- Ưu tiên: 

+ Ứng viên chưa có kinh nghiệm: ngoại ngữ tốt, có kiến thức vững vàng về tài chính doanh nghiệp.

+ Ứng viên có kinh nghiệm: Tối thiểu 02 năm kinh nghiệm tại vị trí quan hệ khách hàng doanh nghiệp tại các tổ chức tín dụng.

Phúc lợi

Bảo hiểm theo quy định, Du Lịch, Phụ cấp, Đồng phục, Thưởng, Chăm sóc sức khỏe, Đào tạo, Tăng lương, Công tác phí, Phụ cấp thâm niên, Chế độ nghỉ phép