English

Nhà Tuyển Dụng: Đăng Tuyển Dụng | Tìm Hồ Sơ

Thông tin tuyển dụng được đăng trên 4 website lớn       Truy cập hơn 800 ngàn hồ sơ ứng viên       Thông tin tuyển dụng được đăng trên 4 website lớn       Truy cập hơn 800 ngàn hồ sơ ứng viên

Chuyên viên Khách hàng Doanh nghiệp - Chi nhánh Trà Vinh

Mô tả công việc

Quản lý, chăm sóc danh mục khách hàng SME hiện hữu:- Trực tiếp tiếp nhận và xử lý các nhu cầu về sản phẩm dịch vụ của khách hàng theo đúng quy định của MB, điều phối các bộ phận nghiệp vụ đảm bảo cam kết với khách hàng- Thường xuyên cập nhật thông tin về chính sách, ưu đãi và các thông tin liên quan cho khách hàng- Phối hợp với các bộ phận triển khai chương trình chăm sóc khách hàng- Bán chéo (cross selling) và bán thêm (up selling) các sản phẩm dịch vụ cho khách hàng quản lý

Phát triển danh mục khách hàng SME mới:- Tìm hiểu, phân tích nhu cầu của danh mục khách hàng tiềm năng tại địa bàn- Tìm kiếm và thực hiện các hoạt động thu hút khách hàng mới- Thực hiện cung cấp sản phẩm dịch vụ SME phù hợp với nhu cầu khách hàng

Thực hiện các chương trình thúc đẩy kinh doanh/sản phẩm/chính sách của Phòng Khách hàng doanh nghiệp Chi nhánh/Khối SME tới khách hàng

Yêu cầu công việc

Cử nhân chuyên ngành Kinh tế, Tài chính - Ngân hàng

'- Hiểu biết về hoạt động kinh doanh Tài Chính, tiền tệ, ngân hàng.- Am hiểu về tình hình kinh tế, chính trị, văn hóa kinh doanh của các thị trường.

Phúc lợi

Bảo hiểm theo quy định, Du Lịch, Thưởng, Chăm sóc sức khỏe, Đào tạo, Tăng lương