To Say Hello!

Find next jobs

job_search_content_direct

Chuyên Viên Kế Toán - VietAGold

Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Việt Á
Updated: 11/07/2021

Employment Information

Benefits

  • Chế độ bảo hiểm
  • Phụ cấp
  • Đồng phục
  • Chế độ thưởng
  • Đào tạo
  • Tăng lương
  • Nghỉ phép năm

Job requirement

- Soát xét rủi ro, đảm bảo tính hợp lý hợp lệ của các hồ sơ đề nghị thanh toán, tạm ứng, hoàn ứng….như hóa đơn, thẩm quyền phê duyệt, kế hoạch đã được phê duyệt….trước khi ghi nhận vào hệ thống.
- Cung cấp và làm việc với các cơ quan chức năng, Công ty kiểm toán độc lập, các phòng ban về số liệu, báo cáo kế toán của Hội sở chính và toàn Ngân hàng cho Ban lãnh đạo và các phòng ban liên quan.
- Thực hiện hạch toán kế toán các nghiệp vụ toán vào hệ thống; xây dựng lộ trình hoàn thiện tự động hóa công tác hạch toán kế toán, đảm bảo công tác hạch toán kế toán hiệu quả và hạn chế sai sót.
- Hàng ngày kiểm tra và hạch toán thanh toán các khoản chi phí quản lý hoạt động, thanh toán các hợp đồng mua sắm của VAB.
- Theo dõi về mặt giá trị TSCĐ, CCLĐ của toàn hệ thống VAB, hàng tháng kiểm soát bảng theo dõi khấu hao và chí phí chờ phân bổ, hạch toán trích lập tài sản và phân bổ chi phí của các Chi nhánh/PGD.
- Thực hiện kiểm tra đối chiếu (Reconciliation) các giao dịch nghiệp vụ kế toán thanh toán được hạch toán thông qua các tài khoản; Kiểm soát các báo cáo theo dõi nội bộ đối với các khoản phải thu, phải trả…

- Xây dựng các báo cáo hỗ trợ phù hợp với công việc, phục vụ cho công tác kiểm tra đối chiếu, cung cấp số liệu phục vụ công tác quản trị điều hành của Ngân hàng; hướng dẫn và chuyển giao các cho các đơn vị có nhu cầu khai thác trong toàn hàng.
- Báo cáo ngay cho người quản lý trực tiếp, PGĐ/Giám đốc trung tâm và Kế toán trưởng/Giám đốc Tài chính Kế toán về những điểm bất thường, sai sót nghiệp vụ trong quá trình thực hiện nhiệm vụ hoặc những trở ngại hay cản trở (nếu có) mà sẽ ảnh hưởng tới việc hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Job requirement

1. Yêu cầu về trình độ và kinh nghiệm:

- Tốt nghiệp đại học trở lên các chuyên ngành có liên quan: Tài chính kế toán ngân hàng
- Ngoại ngữ: Tiếng Anh tương đương trình độ B
- Thành thạo vi tính văn phòng cơ bản : Exel, Word, Powerpoint

- Yêu cầu từ 1 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Kế toán

2. Yêu cầu về kiến thức và kỹ năng:

- Kỹ năng soạn thảo văn bản;
- Khả năng làm việc độc lập, làm việc nhóm, khả năng giao tiếp 
- Tư duy sáng tạo, khả năng hoạch định nguồn nhân lực;

- Tính trung thực, cẩn thận và chịu được áp lực cao từ công việc

More Information

  • Job type: Permanent

Company Overview

Ngân Hàng TMCP Việt Á

https://tuyendung.vietabank.com.vn/ Number of employees: 1,000-4,999

VietABank đã có hơn 16 năm phát triển với nền tảng văn hóa được xây dựng trên 4 giá trị cốt lõi: Trách nhiệm, Chính trực, Đam mê, Trung thành. Một hành trình... View more

Chuyên Viên Kế Toán - VietAGold

Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Việt Á