Xin chào!

Tìm những job khác

Tìm việc làm trực tiếp

Chuyên viên Kế toán tổng hợp

Công ty cổ phần FECON
Ngày cập nhật: 16/10/2020

Thông tin tuyển dụng

Mô tả công việc

1. Hướng dẫn CBCNV làm thủ tục tạm ứng, thanh toán, kiểm soát, ghi chép, hạch toán các nghiệp vụ phát sinh

-  Tổ chức hạch toán, ghi chép sổ sách kế toán.

-  Kiểm tra đúng, đủ hồ sơ theo quy định , kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp của chứng từ thanh toán, hóa đơn hợp lệ.

-  Kiểm soát định mức, quy định, quy chế của Công ty.

-  Lập chứng từ thanh toán, phiếu hạch toán chi phí, hồ sơ bảo lãnh, giao dịch và làm việc với Ngân hàng.

-  Tiếp nhận, kiểm tra phiếu giá thanh toán của bộ phận kinh doanh; Xuất hóa đơn doanh thu.

-  Kiểm tra điều khoản thanh toán, giao nhận theo hợp đồng, lập đề nghị thanh toán.

-  Thường xuyên kiểm tra số dư công nợ, xuất báo cáo công nợ .

-  Thường xuyên theo dõi, đôn đốc hoàn ứng công nợ nhân viên.

-  Theo dõi danh mục Tài sản, Công cụ dụng cụ; Khấu hao TSCĐ; Phân bổ CCDC; Phân bổ chi phí trả trước.

-  Phối hợp với bộ phận kho để theo dõi vật tư, thiết bị. Kiểm kê định kỳ.

-  Quản lý và lưu trữ hoá đơn, chứng từ, sổ sách; bảo mật số liệu kế toán, lưu trữ hợp đồng, hồ sơ ngân hàng, thuế đầy đủ, khoa học.

2. Kê khai, quyết toán, báo cáo thuế GTGT, TNCN, TNDN và các khoản nộp ngân sách khác

-  Theo dõi hóa đơn đầu vào, đầu ra, lập, kiểm tra bảng kê khai thuế GTGT hàng quý; So sánh với sổ 133, 333.

-  Lập bảng kê khai chi tiết thu nhập, khấu trừ thuế, nghĩa vụ thuế TNCN của CBCNV; Đối chiếu với sổ kế toán 3335, 1388, 338..., bảng lương.

- Lập báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn.

Giới thiệu về công ty

Công ty cổ phần FECON

http://career.fecon.com.vn Tổng số nhân viên: 1.000-4.999

Công ty cổ phần FECON là công ty hoạt động trong lĩnh vực xây dựng công trình, trong đó tập trung vào chuyên ngành sâu là nền móng và công trình ngầm. Lĩnh vực... Xem thêm

Việc làm tương tự

Chuyên viên Kế toán tổng hợp

Công ty cổ phần FECON