To Say Hello!

Find next jobs

job_search_content_direct

CHUYÊN VIÊN KẾ TOÁN TỔNG HỢP

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN TRÍ VIỆT
Updated: 19/11/2020

Employment Information

Benefits

 • Du Lịch
 • Đồng phục
 • Chế độ thưởng
 • Chăm sóc sức khỏe
 • Đào tạo
 • Tăng lương
 • Nghỉ phép năm

Job requirement

 1. Kiểm tra, kiểm soát tính hợp lý, hợp lệ và hợp pháp của toàn bộ các hóa đơn, chứng từ kế toán của các kế toán viên/kế toán phần hành trước khi trình lên Kế toán trưởng hoặc Ban lãnh đạo công ty
 2. Đào tạo, hướng dẫn công tác hạch toán kế toán đối với các nghiệp vụ kinh tế phát sinh tại Doanh nghiệp;
 3. Kiểm tra sự cân đối giữa số liệu kế toán chi tiết và tổng hợp
 4. Kiểm tra số dư cuối kỳ có hợp lý và Khớp đúng với các báo cáo chi tiết
 5. Hạch toán thu nhập, chi phí, khấu hao, TSCĐ, công nợ, nghiệp vụ khác, thuế GTGT và báo cáo thuế khối văn phòng CT, lập quyết toán văn phòng cty.
 6. Theo dõi công nợ, quản lý tổng quát công nợ toàn công ty. Xác định và đề xuất lập dự phòng hoặc xử lý công nợ phải thu khó đòi toàn công ty.
 7. Lập báo cáo tài chính theo từng quí, 6 tháng, năm và các báo cáo giải trình chi tiết.
 8. Hướng dẫn xử lý và hạch toán các nghiệp vụ kế toán.
 9. Cung cấp số liệu Cho Ban Giám Đốc hoặc các đơn vị chức năng khi có yêu cầu.
 10. Giải trình số liệu và cung cấp hồ sơ, số liệu cho cơ quan thuế, kiểm toán, thanh tra kiểm tra theo yêu cầu của phụ trách phòng KT-TV.
 11. Kiến nghị và đề xuất biện pháp khắc phục cải tiến
 12. Lưu trữ dữ liệu kế toán theo qui định.

Job requirement

 1. Trình độ: Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên thuộc ngành kế toán, kiểm toán, tài chính.
 2. Có ít nhất 3 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương
 3. Có năng lực nghiệp vụ kế toán, có khả năng tổng hợp, nắm vững chế độ kế toán
 4. Tự tổ chức, sắp xếp và xây dựng kế hoạch để thực hiện nhiệm vụ được phân công Biết tổng hợp và phân tích báo cáo. Thi hành nhiệm vụ chính xác và đúng qui định. Biết tổng hợp và phân tích báo cáo.

More Information

 • Qualification: Đại học
 • Age: Unlimited
 • Job type: Permanent

Company Overview

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN TRÍ VIỆT

Number of employees: 100 - 499

Công ty Cổ phần Chứng khoán Trí Việt, tiền thân là CTCP chứng khoán Thái Bình Dương được thành lập theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh ngày 22 tháng 12 năm... View more

CHUYÊN VIÊN KẾ TOÁN TỔNG HỢP

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN TRÍ VIỆT