English

Nhà Tuyển Dụng: Đăng Tuyển Dụng | Tìm Hồ Sơ

Thông tin tuyển dụng được đăng trên 4 website lớn       Truy cập hơn 800 ngàn hồ sơ ứng viên       Thông tin tuyển dụng được đăng trên 4 website lớn       Truy cập hơn 800 ngàn hồ sơ ứng viên

Chuyên viên Kế toán quản trị

Mô tả công việc

- Kiểm soát, đánh giá kế hoạch chi phí Phogng ban, dự án và Công ty.

- Kiểm soát, đánh giá tình hình thực hiện giữa ngân sách bộ phận và Công ty

- Lập báo cáo phân tích hiệu quả sử dụng chi phí, hiệu quả hoạt động, tình hình thực hiện so với kế hoạch tại các phòng ban, công ty con

- Lập, phân tích và thẩm định báo cáo dòng tiền cho các hoạt động đầu tư, sản xuất kinh doanh của Công ty và các công ty con/ liên kết, đề xuất nâng cao công tác quản trị và đảm bảo tính thanh khoản cho tất cả các hoạt động đầu tư, sản xuất kinh doanh của công ty

Yêu cầu công việc

- Có kinh nghiệm 2 năm công tác kế toán quản trị

- Giao tiếp khéo léo, diễn đạt, trình bày.

- Tốt nghiệp Đại học trở lên chuyên ngành tài chính/kế toán

- Giới tính: Nam/Nữ

- Độ tuổi: 25 - 35 trở lên.

- Sức khỏe tốt.

- Ngoại ngữ: Trình độ B trở lên

- Tin học: Trình độ A trở lên

- Chân thành, hợp tác, cầu tiến.

- Mong muốn phát triển nghề nghiệp trong lĩnh vực bất động sản, , mong muốn trở thành Trưởng Phòng/Giám đốc Tài Chính.

Phúc lợi

Bảo hiểm theo quy định, Du Lịch, Phụ cấp, Đồng phục, Thưởng, Chăm sóc sức khỏe, Đào tạo, Tăng lương, Công tác phí, Phụ cấp thâm niên, Chế độ nghỉ phép