Tiếng Việt

Employers: Post Jobs | Search Resumes

Your job posting will be available on 4 big websites       Access to more than 800 thousands resumes       Your job posting will be available on 4 big websites       Access to more than 800 thousands resumes

Chuyên Viên Kế Toán Nghiệp Vụ (Nợ Vay, Tài Sản, XDCB)

Job requirement

KẾ TOÁN NỢ VAY

 • Tiếp nhận thông tin về kế hoạch sử dụng nợ vay và phối hợp với Phòng tài chính để theo dõi và thực hiện.
 • Tiếp nhận và kiểm tra tính hợp lý, hợp lệ hồ sơ thanh toán sử dụng nợ vay đảm bảo chính xác, đầy đủ, đúng hạn, đúng quy định của Công ty và của pháp luật.
 • Vay thanh toán công nợ nhà cung cấp: Lập khế ước nhận nợ, bảng kê hóa đơn, Ủy nhiệm chi và yêu cầu chi nhánh gửi hóa đơn cung cấp cho ngân hàng. Theo dõi hóa đơn đã bàn giao cho ngân hàng và yêu cầu hoàn trả bàn giao lại cho chi nhánh khi hoàn thành thủ tục tất toán khoản vay.
 • Vay thanh toán thuế hàng nhập khẩu: Lập khế ước nhận nợ, tổng hợp tờ khai hải quan, lập bảng kê nộp thuế và ủy nhiệm chi chuyển tiền.
 • Vay thanh toán TT: Lập khế ước nhận nợ, lệnh chuyển tiền, hợp đồng mua ngoại tệ, cam kết ... gửi ngân hàng thanh toán TT.
 • Vay thanh toán LC: Lập KUNN, lệnh chuyển tiền, cam kết, biên bản kiểm tra sử dụng vốn, chứng từ đính kèm (nếu có) … gửi ngân hàng thanh toán LC.
 • Theo dõi tình hình rollover khoản vay, làm hồ sơ roll nợ vay/ trả nợ trước hạn/thanh toán lãi roll ngoại tệ đến hạn theo kế hoạch từ Phòng Tài chính.
 • Tính chi phí lãi vay cho các khoản đi vay và đối chiếu với ngân hàng trước khi thanh toán.
 • Tính thuế nhà thầu nước ngoài khi có phát sinh.
 • Theo dõi, đánh giá, ghi nhận chênh lệch tỷ giá định kỳ đối với các khoản vay ngoại tệ.
 • Theo dõi, tổng hợp lập báo cáo tình hình nợ vay, nợ trả chậm và lãi vay hàng ngày.

KẾ TOÁN TÀI SẢN CỐ ĐỊNH

 • Ghi chép, hạch toán các phát sinh liên quan đến TSCĐ, CCDC, chi phí trả trước đúng quy định theo Công ty và nhà nước.
 • Phối hợp bộ phận Xây dựng cơ bản và Hành chính thực hiện công tác bàn giao tài sản hình thành từ XDCB cho đơn vị.
 • Dự thảo, thẩm tra hợp đồng thuê, cho thuê, mua bán tài sản.
 • Tư vấn, hỗ trợ nghiệp vụ liên quan TSCĐ cho đơn vị.
 • Kiểm soát TSCĐ toàn hệ thống: Lập báo cáo, theo dõi tình hình biến động TSCĐ; Đánh giá hiện trạng tài sản; Đánh giá công tác bảo trì, duy tu tài sản; Đánh giá hiệu quả sử dụng tài sản,…
 • Triển khai công tác kiểm kê trên toàn hệ thống.
 • Lập báo cáo kiểm kê, cập nhật kết quả kiểm kê, đề xuất xử lý kiểm kê toàn hệ thống.

KẾ TOÁN XÂY DỰNG CƠ BẢN

 • Cập nhập các chính sách và quy định về quản lý đầu tư xây dựng.
 • Định kỳ hàng tuần, hàng tháng lập và kiểm tra báo cáo chi đầu tư XDCB theo từng hợp đồng, từng công trình; kiểm tra và đối chiếu công nợ xây dựng cơ bản theo hợp đồng và công trình theo từng nhà thầu.
 • Lập, rà soát, kiểm tra, phân tích, đánh giá số dư xây dựng cơ bản dở dang trên toàn hệ thống.
 • Kiểm tra, phát hiện và đưa ra giải pháp đối với các nhà thầu chậm trong việc lập hồ sơ thanh quyết toán công trình.
 • Lập bộ hồ sơ nguồn gốc hình thành tài sản bàn giao cho đơn vị sử dụng.
 • Tham gia bàn giao tài sản đưa vào sử dụng.
 • Theo dõi công nợ mua đất, phối hợp với ban pháp lý đề xuất giải pháp xử lý các khoản chi đầu tư mua đất còn tồn đọng.
 • Định kỳ hàng tháng lập báo cáo chi đầu tư mua đất.

Job requirement

 • Tốt nghiệp đại học khối ngành kinh tế chuyên ngành Tài chính Kế Toán.
 • Ít nhất có kinh nghiệm 02 năm kinh nghiệm về công tác kế toán.
 • Hiểu biết nghiệp vụ kế toán và thuế,chính sách, quy định về phần hành kế toán đảm nhiệm.
 • Kỹ năng làm việc nhóm.
 • Kỹ năng tính toán, phân tích, xử lý số liệu kế toán.
 • Kỹ năng giao tiếp, trình bày.
 • Vi tính: Sử dụng thành thạo các phần mềm kế toán, phần mềm văn phòng.
 • Anh văn tương đương IELTS 4.5

Benefits

Bảo hiểm theo quy định, Du Lịch, Phụ cấp, Đồng phục, Thưởng, Chăm sóc sức khỏe, Đào tạo, Tăng lương, Phụ cấp thâm niên, Chế độ nghỉ phép