English

Nhà Tuyển Dụng: Đăng Tuyển Dụng | Tìm Hồ Sơ

Thông tin tuyển dụng được đăng trên 4 website lớn       Truy cập hơn 800 ngàn hồ sơ ứng viên       Thông tin tuyển dụng được đăng trên 4 website lớn       Truy cập hơn 800 ngàn hồ sơ ứng viên

Chuyên viên kế toán kiểm soát chi phí

Mô tả công việc

- Phạm vi công việc: Kiểm soát chi phí hoạt động, là các khoản chi phí bao: chi phí đầu tư mua sắm tài sản, CCDC, nguyên vật liệu, chi phí xăng dầu, chi phí thuê vận chuyển, chi phí đầu tư xây dựng cơ bản, chi phí thuê kho, văn phòng, chi phí quản lý,…;

- Tổng hợp dữ liệu mua hàng hóa với đầy đủ các nội dung: danh mục hàng hóa, danh mục nhà cung cấp, cập nhật đơn giá mua, đơn giá thị trường,...;

- Thực hiện đánh giá, thống kê giá thị trường các loại hàng hóa dịch vụ mua thường xuyên định kỳ theo tháng, cập nhật các thông tin thị trường các mặt hàng/ dịch vụ thường xuyên biến động giá theo tuần/ tháng hoặc khi phát sinh;

- Thực hiện đi khai thác thông tin thị trường, tìm kiếm các nhà cung cấp mới và đàm phán trên sản lượng dự kiến để tìm kiếm đơn giá tốt nhất;

- Kiểm soát hồ sơ mua sắm tài sản, hàng hóa, dịch vụ liên quan đến tất cả các hoạt động vận hành của công ty;

- Đảm bảo hồ sơ mua sắm đầy đủ theo quy định, đảm bảo giá mua đúng, phù hợp với chất lượng, dịch vụ. Số lượng giao hàng, thời gian giao hàng phù hợp với nhu cầu sử dụng;

- Kiểm soát số tiền thanh toán phù hợp với các nội dung điều khoản tại hợp đồng và thực tế;

- Tổng hợp chi phí thực hiện so với ngân sách/ hạn mức đã được phê duyệt;

- Theo dõi việc cấp phát, sử dụng CCDC, nguyên vật liệu của bộ phận hành chính và bộ phận vận hành. Đánh giá hiệu quả việc sử dụng CCDC, nguyên vật liệu và báo cáo lại quản lý;

- Báo cáo cho quản lý trực tiếp các trường hợp vượt ngân sách/ hạn mức;

- Thời gian làm việc: 08h00-17h30 Thứ Hai đến sáng Thứ Bảy;

- Làm việc tại: Số 55, đường K2, Cầu Diễn, Nam Từ Liêm, Hà Nội;

- Số lượng tuyển: 02;

Yêu cầu công việc

- Có kiến thức và thông tin/ biết cách thu thập thông tin về giá cả thị trường các loại tài sản, hàng hóa, dịch vụ phục vụ hoạt động của Công ty;

- Có kỹ năng lập kế hoạch, tổ chức và thực hiện công việc;

- Nắm vững cách phân tích, tổng hợp và theo dõi số liệu khoa học;

- Có tư duy tốt về số liệu và trình bày số liệu khoa học, hợp lý;

- Đảm bảo tính chính trực, độc lập, khách quan và thẳng thắn;

- Khéo léo xử lý tình huống giao tiếp với các phòng ban, khách hàng, đối tác;

- Chịu được áp lực về thời gian và khối lượng công việc;

- Độ tuổi 96-94, tốt nghiệp Đại học chuyên nghành Kế Toán – Kiểm Toán, Tài chính Doanh Nghiệp…..loại khá, giỏi trở lên;

Phúc lợi

Bảo hiểm theo quy định, Đồng phục, Thưởng, Đào tạo, Tăng lương