Tiếng Việt

Employers: Post Jobs | Search Resumes

Your job posting will be available on 4 big websites       Access to more than 800 thousands resumes       Your job posting will be available on 4 big websites       Access to more than 800 thousands resumes

Chuyên viên Kế toán

Job requirement

- Tiếp nhận đề nghị thanh toán từ các phòng ban, kiểm tra việc tuân thủ quy định, quy trình trước khi trình Trưởng phòng Kế toán.

- Lập phiếu Thu - Chi - Lập Kế hoạch Thu – Chi theo tuần, tháng, quý

- Lập và rà soát, kiểm tra các khoản chi, chi phí hoạt động hàng ngày.

- Kiểm tra, theo dõi sự biến động của CCDC, đồ dùng và TSCĐ

- Phối kết hợp, hỗ trợ với các bộ phận trong đơn vị nếu có yêu cầu để hoàn thành công việc chung của Phòng và theo sự hướng dẫn của Trưởng phòng.

- Quản lý và xử lý công nợ khách hàng

- Thực hiện tổng hợp báo cáo công nợ, phân loại nợ gửi số liệu cho các bộ phận liên quan

- Thực hiện đôn đốc các bộ phận liên quan triển kha các bước xử lý nợ theo quy trình, kiểm tra kết quả thực hiện báo cáo KTT Công ty

- Biết Lập báo cáo tình chính, báo cáo thuế, làm việc với cơ quan thuế và các cơ quan chức năng.

- Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của Trưởng phòng.

Job requirement

- Ưu tiên hồ sơ nộp sớm- Nam, Nữ độ tuổi từ 25 đến 35 tuổi- Tốt nghiệp Đại học đúng chuyên ngành- Có kinh nghiệm từ 3-5 năm: Kế toán thanh toán, công nợ, tổng hợp tại Công ty Bất động sản- Chịu được áp lực công việc, có kỹ năng tổng hợp giỏi Excel, có khả năng phối hợp và làm việc nhóm tốt.

Benefits

Máy tính xách tay, Bảo hiểm theo quy định, Du Lịch, Thưởng, Chăm sóc sức khỏe, Đào tạo, Tăng lương, Chế độ nghỉ phép