English

Nhà Tuyển Dụng: Đăng Tuyển Dụng | Tìm Hồ Sơ

Thông tin tuyển dụng được đăng trên 4 website lớn       Truy cập hơn 800 ngàn hồ sơ ứng viên       Thông tin tuyển dụng được đăng trên 4 website lớn       Truy cập hơn 800 ngàn hồ sơ ứng viên

Chuyên viên Kế toán - Mê Kông Xanh

Mô tả công việc

  • Trình độ chuyên môn: Cao đẳng/Đại học kinh tế
  • Kinh nghiệm: 2-3 năm
  • Nam/ Nữ: 22-40
  • Tính toán tốt, cẩn thận, trung thực, trách nhiệm
  • Ngoại ngữ B, Vi tính B

Yêu cầu công việc

  • Hạch toán các nghiệp vụ phát sinh: thu nhập, chi phí, khấu hao, TSCĐ, công nợ..;
  • Tổng hợp, theo dõi sổ sách kế toán, lập báo cáo thuế, báo cáo tài chính, báo cáo quản trị theo chế độ kế toán hiện hành.
  • Biết kiểm tra chứng từ kế toán phù hợp luật định & quy định công ty.
  • Quản lý & lưu trữ hồ sơ kế toán hợp lý.
  • Am hiểu luật kế toán, thuế là 1 lợi thế.

Phúc lợi

Insurance, Travel opportunities, Incentive bonus, Training & Development, Salary review, Allowances, Uniform, Business Expense