Xin chào!

Tìm những job khác

Tìm việc làm trực tiếp

Chuyên viên Kế hoạch và quản lý hiệu quả công việc chi nhánh - Phòng Kế hoạch - Khối Tài chính kế toán

PVcomBank
Ngày cập nhật: 23/02/2021

Thông tin tuyển dụng

Mô tả công việc

•Phối hợp các Khối kinh doanh xây dựng kế hoạch của Vùng/ Chi nhánh phù hợp với Chiến lược và mục tiêu phát triển của Ngân hàng trong từng thời kỳ.

•Theo dõi, phân tích, đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch của Vùng/ Chi nhánh hàng tháng/quý/năm hoặc đột xuất theo chỉ đạo.

•Theo dõi, giám sát và tổng hợp tình hình thực hiện kế hoạch kinh doanh các vùng/ chi nhánh.

•Theo dõi, tổng hợp các vấn đề liên quan đến phát triển mạng lưới của Ngân hàng

•Tổng hợp, theo dõi mức độ đáp ứng Bộ chỉ tiêu tiêu chuẩn đối với các chi nhánh. Đưa ra đề xuất, cảnh báo tới lãnh đạo đối với các chi nhánh hoạt động kém hiệu quả.

•Cung cấp số liệu và thông tin về kế hoạch, kết quả thực hiện của vùng/ Chi nhánh theo yêu cầu của Lãnh đạo Khối, lãnh đạo phòng, bộ phận.

•Tổng hợp, theo dõi và đánh giá NSLĐ các chi nhánh

•Thực hiện các báo cáo liên quan đến hoạt động của Vùng/ Chi nhánh phụ trách.

•Có ý kiến đối với các tờ trình, văn bản liên quan đến chi nhánh.

Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của lãnh đạo Khối, phòng, bộ phận

Giới thiệu về công ty

PVcomBank

http://tuyendung.pvcombank.com.vn Tổng số nhân viên: 1.000-4.999

Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank) được thành lập theo Quyết định số 279/GP-NHNN ngày 16/09/2013 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam trên cơ sở hợp... Xem thêm

Chuyên viên Kế hoạch và quản lý hiệu quả công việc chi nhánh - Phòng Kế hoạch - Khối Tài chính kế toán

PVcomBank