To Say Hello!

Find next jobs

job_search_content_direct

Chuyên viên Kế hoạch và quản lý hiệu quả công việc chi nhánh - Phòng Kế hoạch - Khối Tài chính kế toán

Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam - PVcomBank
Updated: 23/02/2021

Employment Information

Job requirement

•Phối hợp các Khối kinh doanh xây dựng kế hoạch của Vùng/ Chi nhánh phù hợp với Chiến lược và mục tiêu phát triển của Ngân hàng trong từng thời kỳ.

•Theo dõi, phân tích, đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch của Vùng/ Chi nhánh hàng tháng/quý/năm hoặc đột xuất theo chỉ đạo.

•Theo dõi, giám sát và tổng hợp tình hình thực hiện kế hoạch kinh doanh các vùng/ chi nhánh.

•Theo dõi, tổng hợp các vấn đề liên quan đến phát triển mạng lưới của Ngân hàng

•Tổng hợp, theo dõi mức độ đáp ứng Bộ chỉ tiêu tiêu chuẩn đối với các chi nhánh. Đưa ra đề xuất, cảnh báo tới lãnh đạo đối với các chi nhánh hoạt động kém hiệu quả.

•Cung cấp số liệu và thông tin về kế hoạch, kết quả thực hiện của vùng/ Chi nhánh theo yêu cầu của Lãnh đạo Khối, lãnh đạo phòng, bộ phận.

•Tổng hợp, theo dõi và đánh giá NSLĐ các chi nhánh

•Thực hiện các báo cáo liên quan đến hoạt động của Vùng/ Chi nhánh phụ trách.

•Có ý kiến đối với các tờ trình, văn bản liên quan đến chi nhánh.

Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của lãnh đạo Khối, phòng, bộ phận

Job requirement

Bằng cấp: Tốt nghiệp đại học chuyên ngành kinh tế, kế hoạch, thống kê, tài chính, ngân hàng hoặc kế toán tại các trường thuộc khối kinh tế, tài chính, ngân hàng.

Kinh nghiệm chuyên môn, quản lý: Ưu tiên có kinh nghiệm trong lĩnh vực Ngân hàng/ tài chính/kế toán, đặc biệt trong mảng công việc dự báo / lập kế hoạch kinh doanh.

Kiến thức chuyên môn: Có kiến thức và kinh nghiệm về công tác lập kế hoạch.

Kỹ năng, phẩm chất:

•Có kỹ năng giao tiếp và làm việc nhóm tốt

•Sử dụng thành thạo word, excel, power point

Có tinh thần trách nhiệm, chịu được áp lực công việc

More Information

  • Job type: Permanent

Company Overview

Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam - PVcomBank

Number of employees: 1.000-4.999

Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank) được thành lập theo Quyết định số 279/GP-NHNN ngày 16/09/2013 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam trên cơ sở hợp nhất... View more

Chuyên viên Kế hoạch và quản lý hiệu quả công việc chi nhánh - Phòng Kế hoạch - Khối Tài chính kế toán

Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam - PVcomBank