To Say Hello!

Find next jobs

job_search_content_direct

Chuyên viên kế hoạch quản lý hiệu quả công việc khối

Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam - PVcomBank
Updated: 23/02/2021

Employment Information

  • Work location: Ha Noi

    Salary:

  • Industry: Human Resources

    Deadline to apply:

  • Level: Experienced (Non - Manager)

Job requirement

•Xây dựng kế hoạch của Khối phù hợp với Chiến lược và mục tiêu phát triển của Ngân hàng trong từng thời kỳ.

•Theo dõi, phân tích, đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch của Khối hàng tháng/quý/năm hoặc đột xuất theo chỉ đạo.

•Đầu mối tổng hợp số liệu giao kế hoạch các Chi nhánh thuộc phạm vi quản lý của Khối cung cấp cho cán bộ kế hoạch phụ trách Chi nhánh.

•Đầu mối tổng hợp số liệu thực hiện của Khối, và các chi nhánh trong phạm vi quản lý của khối, đối chiếu với số liệu Khối cung cấp, tìm hiểu nguyên nhân chênh lệch (nếu có) để xác định số liệu thực hiện chính xác của các Chi nhánh.

•Cung cấp số liệu thực hiện kế hoạch của các Chi nhánh trong phạm vi quản lý của Khối cho cán bộ kế hoạch phụ trách chi nhánh.

•Đưa ra các đề xuất, giải pháp xử lý các vấn đề liên quan đến giao và đánh giá thực hiện kế hoạch Khối.

•Tổng hợp, đánh giá NSLĐ của Khối

•Có ý kiến và tham mưu cho lãnh đạo phòng đối với các đề xuất liên quan đến kế hoạch và KPIs của Khối phụ trách

•Phối hợp, có ý kiến xây dựng các qui trình, qui chế liên quan đến công tác giao và đánh giá kế hoạch

•Thực hiện các báo cáo, tờ trình liên quan đến Khối.

•Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của của lãnh đạo Khối, Phòng, Bộ phận.

Job requirement

Bằng cấp: Tốt nghiệp đại học chuyên ngành kinh tế, kế hoạch, thống kê, tài chính, ngân hàng hoặc kế toán tại các trường thuộc khối kinh tế, tài chính, ngân hàng.

Kinh nghiệm chuyên môn, quản lý: Ưu tiên có kinh nghiệm trong lĩnh vực Ngân hàng/ tài chính/kế toán, đặc biệt trong mảng công việc dự báo / lập kế hoạch kinh doanh.

Kiến thức chuyên môn: Có kiến thức và kinh nghiệm về công tác lập kế hoạch.

Kỹ năng, phẩm chất:

•Có kỹ năng giao tiếp và làm việc nhóm tốt

•Sử dụng thành thạo word, excel, power point

•Có tinh thần trách nhiệm, chịu được áp lực công việc

More Information

  • Job type: job_searchjob_labelparttime

Company Overview

Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam - PVcomBank

Number of employees: 1.000-4.999

Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank) được thành lập theo Quyết định số 279/GP-NHNN ngày 16/09/2013 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam trên cơ sở hợp nhất... View more

Chuyên viên kế hoạch quản lý hiệu quả công việc khối

Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam - PVcomBank