English

Nhà Tuyển Dụng: Đăng Tuyển Dụng | Tìm Hồ Sơ

Thông tin tuyển dụng được đăng trên 4 website lớn       Truy cập hơn 800 ngàn hồ sơ ứng viên       Thông tin tuyển dụng được đăng trên 4 website lớn       Truy cập hơn 800 ngàn hồ sơ ứng viên

Chuyên viên kế hoạch / KPI / Xuất khẩu

Mô tả công việc

Công ty HTCV cần tuyển các vị trí như sau:1. Chuyên viên kế hoạch- Lên kế hoạch định kỳ và thực hiện- Lên kế hoạch trung và dài hạn của Bộ phận- Lập chiến lược kinh doanh của công ty- Cải thiện hạn chế sản xuất- Tham gia họp kiểm soát BP.bán hàng-Nhà máy- Kiểm soát hoạt động sản xuất/bán hàng hàng tháng- Quản lý dữ liệu bán hàng/sản xuất- Chuẩn bị/tổ chức các cuộc họp BP.bán hàng-Nhà máy- Báo cáo định kỳ2. Chuyên viên đánh giá, xuất khẩu- Lên kế hoạch mục tiêu KPI, phân tích đánh giá hàng tháng KPI cho công ty- Nâng cao hiệu quả phối hợp giữa các bộ phận- Quản lý kết quả cuộc họp, quản lý báo cáo- Lên kế hoạch cho dự án mới- Lên kế hoạch xuất khẩu ra thị trường châu Á

Yêu cầu công việc

- TN Đại học- Kỹ năng quản lý, sắp xếp- Kỹ năng phối hợp/đàm phán- Kỹ năng giao tiếp tốt- Tiếng Anh tốt

Phúc lợi

Bảo hiểm theo quy định, Du Lịch, Thưởng, Chăm sóc sức khỏe