To Say Hello!

Find next jobs

job_search_content_direct

CHUYÊN VIÊN ISO_CHUYÊN VIÊN QUY TRÌNH

Công ty cổ phần KHC GROUP
Updated: 13/01/2021

Employment Information

Benefits

 • Chế độ bảo hiểm
 • Du Lịch
 • Phụ cấp
 • Chế độ thưởng
 • Tăng lương
 • Nghỉ phép năm

Job requirement

Chuyên viên quy trình thực hiện các chức năng: soạn thảo, soát xét, ban hành tài liệu, giám sát, kiểm tra, đánh giá và tham mưu các biện pháp duy trì và cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng, bao gồm:

1. Quản lý chất lượng

1.1 Xác định các quá trình cần thiết trong HTQLCL và áp dụng chúng trong toàn bộ tổ chức;

1.2 Soạn thảo tài liệu theo yêu cầu của HTQLCL, kết hợp với yêu cầu Khách hàng, luật định, KHC Group;

1.3 Soát xét, ban hành tài liệu theo yêu cầu của HTQLCL;

1.4 Giám sát, kiểm tra, đánh giá việc thực hiện, duy trì hiệu lực, hiệu quả HTQLCL. Báo cáo, tham mưu cho Ban Tổng giám đốc các vấn đề về quản lý theo hệ thống và theo quá trình;

1.5 Duy trì, cải tiến HTQLCL thông qua việc đánh giá nội bộ, đào tạo, triển khai áp dụng, giám sát, đánh giá hiệu quả áp dụng;

1.6 Thiết lập các công cụ kiểm soát quá trình/chất lượng để đạt được Chứng chỉ QMS và cải tiến liên tục;

1.7 Tham vấn, đề xuất các phương pháp, cách thức cải tiến hệ thống quản lý công ty nhằm đạt được sự thành công và phát triển bền vững;

1.8 Kiểm soát và theo dõi hành động thực hiện xử lý khiếu nại khách hàng và đánh giá thỏa mãn của Khách hàng;

1.9 Giao tiếp với các tổ chức bên ngoài về các vấn đề liên quan HTQLCL.

2. Quản lý hệ thống lưu trữ

2.1 Đảm bảo nhân viên hiểu rõ ràng về Hệ thống lưu trữ và áp dụng hiệu quả quy định lưu trữ của KHC Group.

2.2 Đánh giá việc thực hiện lưu trữ trên Hệ thống.

Job requirement

1. Có trình độ cử nhân/ kỹ sư trở lên (chuyên ngành Quản trị kinh doanh/ Quản trị chất lượng hoặc các chuyên ngành khác). Ưu tiên có chứng chỉ về Quản trị chất lượng (ISO 9001:2015,…);

2. Có kinh nghiệm ít nhất 02 năm về công tác xây dựng, quản lý vận hành Hệ thống Quản lý chất lượng trong các doanh nghiệp;

3. Có kiến thức về công nghệ quy trình liên quan đến lĩnh vực Xây dựng, BĐS

4.Tin học văn phòng khá

More Information

 • Qualification: Đại học
 • Age: 26 - 35
 • Job type: Permanent
 • Probation time: 2 tháng
 • Working time: Thứ 2-6: Buổi sáng từ 8h - 12h, buổi chiều từ 13h-17h
 • Training opportunities: Cơ hội tham gia đào tạo từ các chuyên gia nội bộ và bên ngoài theo tháng/quý/năm
 • Colleagues: Hòa đồng, thân thiện, chuyên nghiệp
 • Benefits:

  - Thưởng chương trình thi đua nhân viên xuất sắc hàng tháng
  - Hưởng chế độ BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của luật lao động và chính sách của công ty
  - Được tham gia chương trình team building 2 lần/năm và các hoạt động từ thiện thường niên của công ty

 • Other extras:

  - Chế độ tăng lương, thưởng hiệu suất công việc đột xuất theo dự án hoặc hiệu quả công việc của các phòng ban.
  - Khu vực pantry có đồ ăn nhẹ, trà, sữa, caffe giữa giờ.
  - Được đọc sách, cấp phát túi ngủ nghỉ trưa cho mỗi cá nhân.

 • Annual leave: - Thứ 7, chủ nhật

Company Overview

Công ty cổ phần KHC GROUP

khcgroup.net Number of employees: 100-200

KHC GROUP là một Tập đoàn đa ngành, hoạt động kinh doanh trên nhiều lĩnh vực như : Xây dựng, sản xuất, bán lẻ…  trong đó lĩnh vực kinh doanh cốt lõi là... View more

CHUYÊN VIÊN ISO_CHUYÊN VIÊN QUY TRÌNH

Công ty cổ phần KHC GROUP