To Say Hello!

Find next jobs

job_search_content_direct

CHUYÊN VIÊN ISO, QA

Công Ty Cổ Phần Khải Toàn
Updated: 08/04/2021

Employment Information

Benefits

 • Tăng lương
 • Công tác phí
 • Nghỉ phép năm

Job requirement

 • Xây dựng quy trình, quản lý hệ thống ISO
 • Xây dựng chương trình kiểm soát, đánh giá nội bộ
 • Tham gia đánh giá tuân thủ quy trình, quy định Công ty. Kiểm soát, cải tiến quy trình, hệ thống quản lý
 • Triển khai chương trình 5S
 • Triển khai theo dõi phần mềm BSC
 • Triển khai các dự án mới (Quản trị rủi ro, Kaizen,Năng suất …) tại Công ty
 • Lập báo cáo theo định kỳ cho Giám đốc/phòng ban khác.

Job requirement

Kiến thức:

        ISO 9001:2015; BSC, 5S,….

Kỹ năng

Kiểm soát , Giao tiếp; Giải quyết vấn đề; Xây dựng quy trình (Soạn thảo văn bản); Kỹ năng  phân tích;

Thái độ

         Trung thực; Cởi mở; Cẩn thận, tỷ mỉ; Tư duy hệ thống, logic.

Kinh nghiệm

         Ít nhất 01- 02 năm đảm nhiệm vị trí chuyên viên ISO của Công ty có tổng nhân               viên trên 50 người.

More Information

 • Job type: Permanent

Company Overview

Công Cổ Phần KTG Electric

https://ktg.com.vn Number of employees: 450-500

Tập đoàn KTG, Công ty Cổ Phần Khải Toàn (gọi tắt là KTG) được thành lập vào năm 1994. Trải qua 25 năm khởi đầu từ nhà phân phối thiệt bị điện và chiếu sáng... View more

Similar Jobs

CHUYÊN VIÊN ISO, QA

Công Ty Cổ Phần Khải Toàn