Tiếng Việt

Employers: Post Jobs | Search Resumes

Your job posting will be available on 4 big websites       Access to more than 800 thousands resumes       Your job posting will be available on 4 big websites       Access to more than 800 thousands resumes

CHUYÊN VIÊN ISO

  • Work location: Ha Noi

    Industry: Human Resources

  • Level: Experienced (Non - Manager)

    Deadline to apply: 01-09-2019

  • Salary: Negotiable

Job requirement

- Xây dựng, sửa đổi các tài liệu cần thiết của hệ thống quản lý theo tiêu chuẩn ISO.

- Xây dựng quy chế, quy trình, hướng dẫn, biểu mẫu theo quy định của tiêu chuẩn ISO

- Theo dõi, kiểm tra việc áp dụng tài liệu đã ban hành, lưu trữ tài liệu, hồ sơ của các phòng ban.

- Tổ chức hướng dẫn, phổ biến các tài liệu đã duyệt ban hành cho CBCNV.

- Thực hiện đánh giá nội bộ, họp xem xét của lãnh đạo định kỳ theo yêu cầu của tiêu chuẩn ISO tại Công ty.

- Chuẩn bị đầy đủ tài liệu, hồ sơ, hỗ trợ các phòng ban liên quan trong các cuộc đánh giá bên ngoài.

- Kiểm soát các điểm không phù hợp về ISO tại các bộ phận.

- Thiết lập hệ thống quản lý theo tiêu chuẩn ISO và hướng dẫn áp dụng, kiểm tra, giám sát thực trong toàn công ty.

- Chịu trách nhiệm về công tác khắc phục - phòng ngừa - cải tiến.

- Chịu trách nhiệm về công tác đánh giá nhà máy - phần hệ thống.

Job requirement

- Từ 01 - 03 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương

- Có kinh nghiệm làm việc hệ thống quản lý chất lượng Iso

- Cương quyết, quyết đoán trong công việc

- Có khả năng đào tạo

- Cần có sự tỉ mỉ, chỉn chu, có tinh thần trách nhiệm, ham học hỏi, cẩn thận, trung thực và linh hoạt.

- Tự giác, trách nhiệm, nhiệt tình.

Benefits

Insurance, Travel opportunities, Incentive bonus, Health checkup, Training & Development, Salary review