English

Nhà Tuyển Dụng: Đăng Tuyển Dụng | Tìm Hồ Sơ

Thông tin tuyển dụng được đăng trên 4 website lớn       Truy cập hơn 800 ngàn hồ sơ ứng viên       Thông tin tuyển dụng được đăng trên 4 website lớn       Truy cập hơn 800 ngàn hồ sơ ứng viên

Chuyên viên hỗ trợ vận hành ứng dụng

Mô tả công việc

- Tiếp nhận và phân luồng yêu cầu hỗ của người dùng toàn hệ thống trên hệ thống helpdesk.- Trực tiếp xử lý các vấn đề hỗ trợ người dùng phần mềm ứng dụng ở mức độ đơn giản: Tạo tài khoản người dùng, phân quyền ứng dụng, hướng dẫn sử dụng phần mềm ứng dụng (LOS, CRM, Mobile App, ...).- Trực tiếp xử lý các xự cố phần mềm ứng dụng ở mức độ nghiêm trọng trung bình và thấp các ứng dụng (LOS, CRM, Mobile App, ...).- Tham gia kiểm thử các phần mềm ứng dụng mới triển khai.- Tiếp nhận các quy trình nghiệp vụ và hệ thống phần mềm ứng dụng mới.- Tham gia xây dựng các tài liệu hướng dẫn sử dụng, tài liệu cấu hình phần mềm ứng dụng;- Thực hiện các công việc hành chính: các thủ tục giấy tờ liên quan tới vận hành phần mềm ứng dụng.- Tham gia các khóa đào tạo tổng quan CNTT, đào tạo kiến thức liên quan tới hệ thống phần mềm ứng dụng.- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Lãnh đạo.

Yêu cầu công việc

- Tốt nghiệp cao đẳng trở lên các ngành Công nghệ thông tin, điện tử viễn thông, tài chính, ngân hàng, toán tin.

- Có kiến thức về phần mềm ứng dụng (LOS, CRM, Mobile App, ...).- Có kiến thức về các loại hệ điều hành windows, linux …- Có kiến thức ngôn ngữ truy vấn cơ sở dữ liệu (SQL).- Có kiến thức về dịch vụ servicedesk, nghe cuộc gọi, trả lời cuộc gọi, hỗ trợ người dùng và sử dụng hệ thống ITSM.

- Am hiểu về nghiệp vụ tài chính ngân hàng và các ứng dụng CNTT.

Phúc lợi

Bảo hiểm theo quy định, Du Lịch, Thưởng, Chăm sóc sức khỏe, Đào tạo, Tăng lương