Tiếng Việt

Employers: Post Jobs | Search Resumes

Your job posting will be available on 4 big websites       Access to more than 800 thousands resumes       Your job posting will be available on 4 big websites       Access to more than 800 thousands resumes

Chuyên viên hỗ trợ vận hành ứng dụng

Job requirement

- Tiếp nhận và phân luồng yêu cầu hỗ của người dùng toàn hệ thống trên hệ thống helpdesk.- Trực tiếp xử lý các vấn đề hỗ trợ người dùng phần mềm ứng dụng ở mức độ đơn giản: Tạo tài khoản người dùng, phân quyền ứng dụng, hướng dẫn sử dụng phần mềm ứng dụng (LOS, CRM, Mobile App, ...).- Trực tiếp xử lý các xự cố phần mềm ứng dụng ở mức độ nghiêm trọng trung bình và thấp các ứng dụng (LOS, CRM, Mobile App, ...).- Tham gia kiểm thử các phần mềm ứng dụng mới triển khai.- Tiếp nhận các quy trình nghiệp vụ và hệ thống phần mềm ứng dụng mới.- Tham gia xây dựng các tài liệu hướng dẫn sử dụng, tài liệu cấu hình phần mềm ứng dụng;- Thực hiện các công việc hành chính: các thủ tục giấy tờ liên quan tới vận hành phần mềm ứng dụng.- Tham gia các khóa đào tạo tổng quan CNTT, đào tạo kiến thức liên quan tới hệ thống phần mềm ứng dụng.- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Lãnh đạo.

Job requirement

- Tốt nghiệp cao đẳng trở lên các ngành Công nghệ thông tin, điện tử viễn thông, tài chính, ngân hàng, toán tin.

- Có kiến thức về phần mềm ứng dụng (LOS, CRM, Mobile App, ...).- Có kiến thức về các loại hệ điều hành windows, linux …- Có kiến thức ngôn ngữ truy vấn cơ sở dữ liệu (SQL).- Có kiến thức về dịch vụ servicedesk, nghe cuộc gọi, trả lời cuộc gọi, hỗ trợ người dùng và sử dụng hệ thống ITSM.

- Am hiểu về nghiệp vụ tài chính ngân hàng và các ứng dụng CNTT.

Benefits

Bảo hiểm theo quy định, Du Lịch, Thưởng, Chăm sóc sức khỏe, Đào tạo, Tăng lương