Xin chào!

Tìm những job khác

Tìm việc làm trực tiếp

Chuyên viên Hỗ trợ tín dụng đơn vị PVcomBank Đồng Nai

PVcomBank
Ngày cập nhật: 08/04/2021

Thông tin tuyển dụng

  • Nơi làm việc: Đồng Nai

    Mức lương:

  • Ngành nghề: Ngân hàng

    Hạn chót nộp hồ sơ:

  • Cấp bậc: Nhân viên

Mô tả công việc

•Tiếp nhận hồ sơ tín dụng từ đơn vị kinh doanh;

•Soạn thảo hợp đồng tín dụng/bảo lãnh, hợp đồng bảo đảm và các văn kiện tín dụng khác đối với doanh nghiệp vừa và nhỏ, doanh nghiệp lớn;

•Kiểm tra hồ sơ giải ngân, lập báo cáo kiểm soát hồ sơ giải ngân; hạch toán giải ngân/phát hành bảo lãnh đối với các khách hàng là doanh nghiệp lớn, doanh nghiệp vừa và nhỏ theo phân công

•Thực hiện nhập, xuất kho, giải chấp tài sản bảo đảm, thực hiện thủ tục công chứng, đăng ký giao dịch bảo đảm liên quan các khoản cấp tín dụng đối với các khách hàng doanh nghiệp lớn, doanh nghiệp vừa và nhỏ đảm bảo tuân thủ nội dung phê duyệt tín dụng của các cấp có thẩm quyền và các quy định hiện hành của Ngân hàng (liên quan đến việc nhận và quản lý TSBĐ)

•Tham gia các đoàn kiểm tra định kỳ hoặc đột xuất theo chỉ đạo của Lãnh đạo Trung tâm, Lãnh đạo Khối, Tổng Giám đốc;

•Thực hiện các báo cáo theo yêu cầu của lãnh đạo hoặc các bộ phận liên quan.

•Đề xuất cái tiến, thay đổi quy trình, phần mềm phù hợp, đáp ứng yêu cầu sản phẩm.

Giới thiệu về công ty

PVcomBank

http://tuyendung.pvcombank.com.vn Tổng số nhân viên: 1.000-4.999

Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank) được thành lập theo Quyết định số 279/GP-NHNN ngày 16/09/2013 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam trên cơ sở hợp... Xem thêm

Chuyên viên Hỗ trợ tín dụng đơn vị PVcomBank Đồng Nai

PVcomBank