Tiếng Việt

Employers: Post Jobs | Search Resumes

Your job posting will be available on 4 big websites       Access to more than 800 thousands resumes       Your job posting will be available on 4 big websites       Access to more than 800 thousands resumes

Chuyên viên hỗ trợ nghiệp vụ

Job requirement

- Triển khai hạ tầng mạng, phần mềm và ứng dụng CNTT cho người sử dụng.

- Quản lý dữ liệu danh mục data, thực hiện cấu hình, phân quyền hệ thống.

- Phân tích nghiệp vụ, xây dựng giải pháp trên hệ thống ERP; triển khai ứng dụng.

- Xây dựng các bộ tài liệu hướng dẫn sử dụng theo công việc phụ trách.

- Tìm hiểu nghiên cứu các công cụ/ ứng dụng/ tính năng/ giải pháp/ báo cáo mới và triển khai ứng dụng nhằm khai thác hiệu quả hệ thống ứng dụng.

- Tập huấn, hỗ trợ người dùng, xử lý các sự cố và yêu cầu phát sinh trên các ứng dụng CNTT.

- Phối hợp với các phòng ban trong việc tư vấn giải pháp, rà soát cập nhật dữ liệu, kiểm soát đôn đốc thực hiện quy trình nghiệp vụ trên hệ thống.

Job requirement

- Tốt nghiệp Cao đẳng chuyên ngành Công nghệ thông tin hoặc Điện Tử Viễn thông

- Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm làm việc liên quan đến chuỗi y tế, nhà thuốc; trên hệ CSDL. 

Benefits

Máy tính xách tay, Bảo hiểm theo quy định, Phụ cấp, Chăm sóc sức khỏe, Đào tạo, Tăng lương, Công tác phí