To Say Hello!

Find next jobs

job_search_content_direct

Chuyên viên hỗ trợ kinh doanh thẻ

HD Saison Finance Co., Ltd
Updated: 21/05/2020

Employment Information

Benefits

 • Chế độ bảo hiểm
 • Du Lịch
 • Phụ cấp
 • Chế độ thưởng
 • Chăm sóc sức khỏe
 • Đào tạo
 • Tăng lương
 • Nghỉ phép năm

Job requirement

 • Tổ chức cho Cộng tác viên giới thiệu, tư vấn thuyết phục, hướng dẫn khách hàng sử dụng dịch vụ thẻ của Ngân hàng tại các doanh nghiệp.
 • Đàm phán và ký kết hợp đồng cung cấp dịch vụ thẻ với khách hàng.
 • Tuyển dụng, đào tạo, hỗ trợ cộng tác viên bán hàng trực tiếp, theo dõi doanh số bán hàng của Cộng tác viên.
 • Xây dựng và phát triển mối quan hệ với khách hàng mới, duy trì quan hệ với khách hàng cũ.
 • Thu thập thông tin về nguồn khách hàng và thông tin xu thế phát triển thị trường, chính sách của đối thủ để tham mưu xây dựng chính sách kinh doanh thẻ theo từng thời kỳ.
 • Báo cáo chỉ tiêu, doanh số bán hàng cho Trưởng bộ phận kinh doanh thẻ/ Lãnh đạo phòng định kỳ/đột xuất.
 • Thực hiện công tác chăm sóc khách hàng sau khi bán hàng.
 • Theo dõi tình thình thực hiện KPI, kế hoạch bán hàng…

Job requirement

1. Trình độ/ Education: 

 • Cao đẳng tối thiểu
 • Chuyên ngành: Ưu tiên Công nghệ thông tin,  tài chính ngân hàng, marketing 

2. Kinh nghiệm/ Experience:

 • Tối thiểu 01 năm trong lĩnh vực Thẻ hoặc vị trí tương đương

3. Others (skills/knowledge/behaviours)/ Khác (kỹ năng/kiến thức/thái độ):

 • Có hiểu biết tổng quan về dịch vụ thẻ
 • Chăm chỉ, cẩn thận, có trách nhiệm công việc
 • Khả năng làm việc độc lập và theo nhóm
 • Khả năng theo dõi, quản lý, sắp xếp công việc
 • Kỹ năng giao tiếp và đàm phán
 • Khả năng làm việc độc lập và theo nhóm

More Information

 • Qualification: Cao đẳng
 • Age: Unlimited
 • Job type: Permanent

Company Overview

HD Saison Finance Co., Ltd

Number of employees: 3000-3500

Thành lập ngày 7 tháng 9 năm 2007, Công ty TNHH MTV Tài Chính Việt Société Générale (SGVF), tên ban đầu của HD SAISON, là công ty tài chính phi ngân hàng 100%... View more

Chuyên viên hỗ trợ kinh doanh thẻ

HD Saison Finance Co., Ltd