To Say Hello!

Find next jobs

job_search_content_direct

Chuyên viên hỗ trợ khách hàng doanh nghiệp - KV Hà Nội

Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Đông Nam Á (SeABank)
Updated: 04/05/2021

Employment Information

Benefits

Insurance, Travel opportunities, Incentive bonus, Health checkup, Training & Development, Salary review, Allowances, Business Expense, Annual Leave

Job requirement

1. Chức năng:

Hỗ trợ Mảng Khách hàng doanh nghiệp và Khách hàng doanh nghiệp Upper tại Chi nhánh trong công tác phát triển, quản lý quan hệ với khách hàng, cung cấp sản phẩm dịch vụ theo quy trình, hướng dẫn, tiêu chuẩn của SeABank, công tác quản lý rủi ro, theo dõi thu hồi nợ, và quản lý chất lượng dịch vụ đối với khách hàng doanh nghiệp nhằm giúp đạt được các mục tiêu kinh doanh mảng Khách hàng doanh nghiệp (“KHDN”).

2. Nhiệm vụ:

Hỗ trợ Mảng Khách hàng doanh nghiệp và Khách khách hàng nghiệp Upper tại Chi nhánh trong công tác kinh doanh, bao gồm:

2.1 Hỗ trợ công tác quản lý, chăm sóc, phát triển danh mục khách hàng doanh nghiệp theo phân công công việc, bao gồm:

2.2 Theo dõi, quản lý nợ

2.3 Hỗ trợ công tác hồ sơ, vận hành, đảm bảo tuân thủ các quy định, quy trình liên quan:

2.4 Tham gia công tác đào tạo

2.5 Báo cáo kết quả thực hiện công việc, các báo cáo định kỳ và đột xuất theo yêu cầu của Trưởng nhóm KHDN/ Trưởng nhóm KHDN Upper / Giám đốc KHDN/ Giám đốc KHDN Upper / Giám đốc Chi nhánh và quy định của SeABank;

2.6 Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của Trưởng nhóm KHDN/Trưởng nhóm KHDN Upper /Giám đốc KHDN/Trưởng nhóm KHDN Upper/Giám đốc Chi nhánh tùy theo mô hình hoạt động của Chi nhánh, Giám đốc khu vực, Ban Lãnh đạo Ngân hàng và/hoặc theo các quy định khác của Ngân hàng.

Company Overview

Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Đông Nam Á (SeABank)

http://tuyendung.seabank.com.vn Number of employees: 3000

>> Liên hệ với Hội sở Ngân hàng TMCP Đông Nam Á - SeABank

Chuyên viên hỗ trợ khách hàng doanh nghiệp - KV Hà Nội

Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Đông Nam Á (SeABank)