English

Nhà Tuyển Dụng: Đăng Tuyển Dụng | Tìm Hồ Sơ

Thông tin tuyển dụng được đăng trên 4 website lớn       Truy cập hơn 800 ngàn hồ sơ ứng viên       Thông tin tuyển dụng được đăng trên 4 website lớn       Truy cập hơn 800 ngàn hồ sơ ứng viên

Chuyên viên Hỗ trợ giao dịch Thị trường tiền tệ

Mô tả công việc

Mô tả công việc:

Thực hiện các nghiệp vụ hỗ trợ giao dịch nguồn vốn, đầu tư và phái sinh cho Khối Nguồn vốn và Ngoại hối và các giao dịch đầu tư Trái phiếu doanh nghiệp cho Khối Khách hàng doanh nghiệp.

Trách nhiệm:

 • Kiểm tra tính tuân thủ các điều kiện phê duyệt trước khi xử lý giao dịch nguồn vốn, đầu tư và phái sinh bao gồm và không giới hạn hạn mức đối tác, điều kiện giao dịch, thẩm quyền phê duyệt giao dịch.
 • Soạn thảo hợp đồng/xác nhận giao dịch nguồn vốn, đầu tư và phái sinh, các lệnh đặt mua, bán chứng khoán.
 • Ghi nhận dữ liệu giao dịch vào hệ thống bao gồm chỉ dẫn thanh toán, hạch toán kế toán, thanh toán các giao dịch phát sinh hàng ngày và theo dõi đến hạn các khoản dự thu/dự chi, nhận/trả trái tức.
 • Thực hiện chuyển nhượng, phát hành, lưu ký, lưu kho giấy tờ có giá, và thực hiện các thủ tục tài sản bảo đảm theo đúng quy định.cho các giao dịch của Khối Nguồn vốn và Ngoại hối, Khối Khách hàng doanh nghiệp.
 • Đối chiếu số liệu giao dịch, số liệu lưu kho, lưu ký, lưu giữ hồ sơ giao dịch đầy đủ, chính xác.
 • Thực hiện các nhiệm vụ khác theo phân công của cấp quản lý.

Yêu cầu công việc

 • Tốt nghiệp đại học hoặc sau đại học chuyên ngành Kinh tế, Tài chính, Ngân hàng, Ngoại thương
 • Có tối thiểu 5 năm (Chuyên viên cao cấp)/ 3 năm (Chuyên viên chính) kinh nghiệm làm công việc hỗ trợ giao dịch thị trường tiền tệ /đầu tư/phái sinh.
 • Hiểu biết về các nghiệp vụ của ngân hàng trong các lĩnh vực thị trường tiền tệ, đầu tư, thanh toán, kế toán ngân hàng.
 • Có kiến thức về quản trị rủi ro, hiểu biết về pháp chế và tuân thủ.
 • Có kỹ năng làm việc nhóm tốt
 • Sử dụng tốt Anh văn (đọc, viết).

Phúc lợi

Máy tính xách tay, Bảo hiểm theo quy định, Du Lịch, Phụ cấp, Thưởng, Tăng lương, Công tác phí, Phụ cấp thâm niên, Chế độ nghỉ phép