English

Nhà Tuyển Dụng: Đăng Tuyển Dụng | Tìm Hồ Sơ

Thông tin tuyển dụng được đăng trên 4 website lớn       Truy cập hơn 800 ngàn hồ sơ ứng viên       Thông tin tuyển dụng được đăng trên 4 website lớn       Truy cập hơn 800 ngàn hồ sơ ứng viên

Chuyên Viên Hồ Sơ Pháp Lý - Hà Nội

Mô tả công việc

  • Triển khai lập Hồ sơ pháp lý & Hồ sơ năng lực (Kinh nghiệm, Nhân sự, MMTBTC & Tài chính), và các yêu cầu khác của Hồ sơ mời thầu.
  • Tham gia đàm phán Hợp đồng/thỏa thuận liên danh (nếu cần thiết)
  • Lập hồ sơ đề nghị B.TGĐ duyệt xuất BLDT, thư bảo đảm/ xác nhận tín dụng...theo yêu cầu của HSMT
  • Chấm điểm trước khi nộp thầu cho Hồ sơ pháp lý & Hồ sơ năng lực
  • Kiểm tra tính phù hợp và đủ của toàn bộ Hồ sơ pháp lý & Hồ sơ năng lực...so với yêu cầu của HSMT trước khi ra quyết định đóng gói và niêm phong thùng HSDT;
  • Tham dự lễ Mở thầu công khai
  • Nộp Hồ sơ dự thầu cho khách hàng
  • Phô tô, in ấn tài liệu, đóng dấu Hồ sơ theo số bộ hồ sơ yêu cầu
  • Lưu trữ các tài liệu của Hồ sơ dự thầu

Yêu cầu công việc

Chuyên ngành: Xây dựng/ Ngoại thương/ Ngoại ngữ...

Tiếng Anh: Đọc hiểu và giao tiếp tốt. 

Tin học:  Office

Phúc lợi

Bảo hiểm theo quy định, Du Lịch, Phụ cấp, Thưởng, Chăm sóc sức khỏe, Đào tạo, Tăng lương, Công tác phí, Chế độ nghỉ phép