English

Nhà Tuyển Dụng: Đăng Tuyển Dụng | Tìm Hồ Sơ

Thông tin tuyển dụng được đăng trên 4 website lớn       Truy cập hơn 800 ngàn hồ sơ ứng viên       Thông tin tuyển dụng được đăng trên 4 website lớn       Truy cập hơn 800 ngàn hồ sơ ứng viên

Chuyên viên Hậu kiểm - KVH - MSB

Mô tả công việc

1. Thực hiện công tác hậu kiểm và lưu trữ chứng từ giao dịch theo quy định và quy trình nghiệp vụ của MSB

 • Thực hiện công tác hậu kiểm chứng từ giao dịch;
 • Cập nhật lỗi hậu kiểm vào hệ thống công cụ và thực hiện báo cáo theo yêu cầu
 • Theo dõi hoàn thiện và lưu trữ chứng từ giao dịch theo quy trình, quy định nghiệp vụ của MSB
 • Sắp xếp, đóng gói, luân chuyển và lưu trữ chứng từ theo quy định
 • Thực hiện xuất nhập chứng từ kế toán, xử lý yêu cầu tra soát chứng từ theo yêu cầu của cơ quan hữu quan và cấp lãnh đạo có thẩm quyền

2. Thực hiện hạch toán kế toán theo các quy trình nghiệp vụ được phân công

3. Công việc khác

 • Thực hiện công tác kiểm kê ấn chỉ quan trọng, tài sản bảo đảm, tài sản quý
 • Nhận, đối chiếu và lưu trữ sổ phụ của Tài khoản của MSB tại các TCTD trên địa bàn được phân công
 • Các công việc khác được giao

Yêu cầu công việc

1. Trình độ:

 • Tốt nghiệp Đại học các chuyên ngành: Kinh tế, Tài chính, Kế toán, Ngân hàng;
 • Tiếng Anh: Trình độ B
 • Sử dụng thành thạo vi tính văn phòng.

2. Kinh nghiệm:

 • Không yêu cầu kinh nghiệm
 • Ưu tiên ứng viên có kiến thức về kế toán Ngân hàng

3. Kiến thức:

 • Có kiến thức về hoạt động nghiệp vụ kế toán ngân hàng, những quy định hậu kiểm, chế độ chứng từ kế toán
 • Hiểu biết về các sản phẩm Ngân hàng và các nghiệp vụ liên quan

4. Yêu cầu khác:

 • Khả năng áp dụng kiến thức vào công việc hiệu quả ;
 • Kỹ năng làm việc độc lập; chịu áp lực công việc cao;
 • Khả năng Tư duy logic.
 • Có tinh thần trách nhiệm với công việc được giao

Phúc lợi

Insurance, Travel opportunities, Incentive bonus, Health checkup, Training & Development, Salary review