English

Nhà Tuyển Dụng: Đăng Tuyển Dụng | Tìm Hồ Sơ

Thông tin tuyển dụng được đăng trên 4 website lớn       Truy cập hơn 800 ngàn hồ sơ ứng viên       Thông tin tuyển dụng được đăng trên 4 website lớn       Truy cập hơn 800 ngàn hồ sơ ứng viên

Chuyên Viên Hành Chính

Mô tả công việc

- Quản lý đội xe ô tô của công ty.

- Sắp xếp xe và cấp thẻ taxi theo yêu cầu, điều xe đi công tác.

- Phụ trách chấm công và đánh giá KPI cho đội tài xế của công ty.

- Lập ngân sách, kiểm soát chi phí. Thực hiện các thủ tục hợp đồng và thanh toán liên quan.

- Bảo quản, sửa chữa, nâng cấp xe; đăng kiểm, bảo hiểm ...

- Các công việc bảo trì, bảo hành văn phòng, mua hàng hóa, dịch vụ.

- Quản lý dữ liệu các mảng công việc phụ trách.

- Các công việc khác của bộ phận theo phân công.

Yêu cầu công việc

  • Kỹ thuật ô tô/ cơ khí, hiểu biết về ô tô là yếu tố cần thiết.
  • Thành thạo vi tính văn phòng: Word, Excel.
  • Kỹ năng quản lý nhóm, làm việc nhóm.

Phúc lợi

Insurance, Travel opportunities, Incentive bonus, Health checkup, Training & Development, Salary review