English

Nhà Tuyển Dụng: Đăng Tuyển Dụng | Tìm Hồ Sơ

Thông tin tuyển dụng được đăng trên 4 website lớn       Truy cập hơn 800 ngàn hồ sơ ứng viên       Thông tin tuyển dụng được đăng trên 4 website lớn       Truy cập hơn 800 ngàn hồ sơ ứng viên

Chuyên viên Hành chính - Văn Thư

Mô tả công việc

  • Đóng dấu và quản lý con dấu theo đúng quy định pháp luật và công ty
  • Scan file mềm & lưu trữ hồ sơ giấy tờ bản cứng & bản mềm (trích lục khi có yêu cầu).
  • Kiểm tra & theo dõi, nhắc nhở tiến độ và thu hồi hợp đồng đúng quy định.
  • Photo/ In ấn/ dịch vụ dịch thuật các tài liệu văn phòng & thanh toán các chi phí liên quan in ấn/mực in/ mực máy photo.
  • Thanh toán chi phí phát sinh liên quan công việc thực hiện.
  • Tổng hợp báo cáo chi phí phụ trách, báo cáo công việc.

Yêu cầu công việc

  • Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên, các chuyên ngành liên quan đến văn thư, tài liệu.
  • Có kinh nghiệm làm việc với số lượng chứng từ và giấy tờ lớn.
  • Thành thạo MS Office
  • Cẩn thận, tỉ mỉ, phân tích và sắp xếp tốt

Phúc lợi

Bảo hiểm theo quy định, Du Lịch, Phụ cấp, Thưởng, Chăm sóc sức khỏe, Tăng lương