To Say Hello!

Find next jobs

job_search_content_direct

Chuyên viên hành chính

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẦU TƯ ĐỊA ỐC NO VA
Updated: 13/01/2021

Employment Information

Benefits

  • Chế độ bảo hiểm
  • Du Lịch
  • Chế độ thưởng
  • Chăm sóc sức khỏe
  • Đào tạo
  • Tăng lương

Job requirement

Nhiệm vụ 1: Xây dựng/ Hiệu chỉnh quy trình làm việc
1.1 Rà soát, hiệu chỉnh, cải tiến các quy trình - quy định.
1.2 Đề xuất xây dựng các chính sách mới phù hợp với quy định của Công ty.

Nhiệm vụ 2: Triển khai hoạt động hành chính
- Triển khai thực hiện các chính sách: Hiếu, hỉ, sinh nhật, đồng phục, … chính xác và kịp thời theo đúng chính sách hiện hành của Tập đoàn.
- Tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho CB-NV.
- Điều phối việc cấp phát quà tặng chính sách cho NV luôn thực hiện kịp thời, đầy đủ: Quà 08/03, Quà Trung Thu, Quà 20/10, Quà Tết.
- Thực hiện việc mua hàng phục vụ cho hoạt động vận hành hành chính.
- Đảm bảo các công tác thanh toán, tạm ứng, hoàn ứng các chi phí thuộc phòng Hành chính phụ trách được thực hiện chính xác, nhanh chóng, hiệu quả theo đúng quy trình hiện hành của Tập đoàn.
- Đảm bảo công tác gia hạn, tái ký các hợp đồng dịch vụ (nếu có) kịp thời.

Nhiệm vụ 3: Thực hiện các báo cáo định kỳ và theo yêu cầu
- Thực hiện báo cáo/ cập nhật chi phí hành chính định kỳ.
- Thực hiện báo cáo kết quả công việc theo định kỳ và theo yêu cầu của cấp quản lý.

Nhiệm vụ 4:
- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo yêu cầu của cấp trên.

Job requirement

a. Trình độ
(Education)Đại học (chuyên ngành QTKD, Tiếng Anh là một lợi thế)

b. Kiến thức:
(Knowledge)Kiến thức chung về lĩnh vực Hành chính

c.Chứng chỉ nghề nghiệp:
(Certificate) 

d. Kinh nghiệm:
(Experience)Ít nhất 02 năm kinh nghiệm ở các vị trí tương đương

v Kinh nghiệm chuyên môn
(Professional experience) 

v Kinh nghiệm quản lý
(Management experience) 

e. Kỹ năng:
(Skills)- Quản lý lưu trữ hồ sơ.
- Kỹ năng giao tiếp và thương thuyết.
- Kỹ năng quản lý và làm việc nhóm.
- Kỹ năng quản lý công việc và giải quyết vấn đề.
- Kỹ năng quản lý thời gian.
- Kỹ năng phân tích vấn đề.
- Thành thạo về MS Office (Word, Excel, PowerPoint…)

f. Các yêu cầu khác:
(Others)- Ngoại ngữ: Tiếng Anh (Toeic 450/Toefl IBT 50/IELTS 4.5 trở lên)
- Khả năng giao tiếp tốt, tự tin, hướng dẫn tốt.
- Khả năng làm việc độc lập, tương tác và phối hợp tốt.
- Khả năng quan sát, phán đoán, phân tích, tổng hợp
- Khả năng chịu được áp lực công việc cao.

More Information

  • Qualification: Đại học
  • Age: Unlimited
  • Job type: Permanent

Company Overview

Novaland Group

www.novaland.com.vn Number of employees: 1800

Along with large-land funds in Ho Chi Minh City and other provinces, Novaland Group is a reputable real estate developer with more than 40 commercial housing... View more

Chuyên viên hành chính

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẦU TƯ ĐỊA ỐC NO VA