Xin chào!

Tìm những job khác

Tìm việc làm trực tiếp

Chuyên viên hạch toán kế toán

NGÂN HÀNG TMCP PHƯƠNG ĐÔNG - OCB
Ngày cập nhật: 08/04/2021

Thông tin tuyển dụng

Phúc lợi

Insurance, Travel opportunities, Incentive bonus, Training & Development, Salary review

Mô tả công việc

- Hỗ trợ TBP/ PP/ TP xây dựng quy chế, quy định, quy trình, thông báo hướng dẫn các nội dung kế toán liên quan đến quản lý kế toán chi phí nội bộ và quản lý kế toán Tài sản phù hợp với quy định của Pháp luật áp dụng toàn hệ thống OCB.
- Tiếp nhận và kiểm tra các chứng từ tạm ứng/ thanh toán hàng ngày của phòng kế toán hội sở.
- Hạch toán các bút toán ghi nhận các khoản tạm ứng/ thanh toán chi phí nội bộ đầy đủ và chính xác của HO và các đơn vị toàn hệ thống theo quy định của OCB và pháp luật.
- Kiểm tra ngành dọc các đơn vị về kế toán chi phí nội bộ, về thi hành quy định và báo cáo lại cấp quản lý trực tiếp.
- Trực tiếp quản lý về mặt số sách các Tài sản (bao gồm TSCĐ, CCLĐ) tại Hội sở và các đơn vị toàn hệ thống theo phân công
- Tham gia các công tác quản lý tài sản theo quy định quản lý tài sản và theo phân công của TP/PP/TBP
- Kiểm tra ngành dọc công tác quản lý tài sản các đơn vị.
- Thực hiện công tác báo cáo liên quan đến kế toán chi phí nội bộ và công tác quản lý tài sản.
- Theo dõi, nhắc nhở và báo cáo chi tiết các khoản tạm ứng, phải thu, phải trả liên quan đến công tác chi tiêu, tài sản.
- Tham gia đào tạo kế toán ngành dọc về các quy định kế toán, cập nhật quy định của Nhà nước về kế toán kịp thời.
- Thực hiện các công việc khác trong chức năng nhiệm vụ do trưởng/phó phòng Kế toán, TBP hạch toán kế toán giao.

Giới thiệu về công ty

NGÂN HÀNG TMCP PHƯƠNG ĐÔNG - OCB

https://ocbjobs.com Tổng số nhân viên: Trên 5.000 CBNV

Chào mừng quý vị đến với Ngân hàng TMCP Phương Đông – Orient Commercial Joint Stock Bank (OCB), một trong những ngân hàng TMCP tốt nhất Việt Nam! Được... Xem thêm

Chuyên viên hạch toán kế toán

NGÂN HÀNG TMCP PHƯƠNG ĐÔNG - OCB