Xin chào!

Tìm những job khác

Tìm việc làm trực tiếp

Chuyên viên Giao dịch khách hàng

Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội
Ngày cập nhật: 11/06/2021

Thông tin tuyển dụng

Phúc lợi

Insurance, Travel opportunities, Incentive bonus, Health checkup, Training & Development, Salary review

Mô tả công việc

- Thực hiện các giao dịch chứng khoán;

- Thực hiện đóng mở tài khoản, lưu ký chứng khoán, quản lý cổ đông;

- Hỗ trợ tư vấn khách hàng;

- Thực hiện báo cáo bộ phận;

- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo phân công và uỷ quyền của Trưởng phòng hoặc Ban Lãnh đạo Công ty.

Giới thiệu về công ty

Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội

https://tuyendungshs.talentnetwork.vn Tổng số nhân viên: 100-499

Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài gòn - Hà Nội (SHS) là một trong những công ty chứng khoán hàng đầu Việt Nam. SHS có các cổ đông sáng lập là các tập đoàn kinh... Xem thêm

Việc làm tương tự

Chuyên viên Giao dịch khách hàng

Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội