To Say Hello!

Find next jobs

job_search_content_direct

Chuyên viên Giao dịch khách hàng

Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội
Updated: 11/06/2021

Employment Information

Benefits

Insurance, Travel opportunities, Incentive bonus, Health checkup, Training & Development, Salary review

Job requirement

- Thực hiện các giao dịch chứng khoán;

- Thực hiện đóng mở tài khoản, lưu ký chứng khoán, quản lý cổ đông;

- Hỗ trợ tư vấn khách hàng;

- Thực hiện báo cáo bộ phận;

- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo phân công và uỷ quyền của Trưởng phòng hoặc Ban Lãnh đạo Công ty.

Company Overview

Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội

https://tuyendungshs.talentnetwork.vn Number of employees: 100-499

Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài gòn - Hà Nội (SHS) là một trong những công ty chứng khoán hàng đầu Việt Nam. SHS có các cổ đông sáng lập là các tập đoàn kinh... View more

Similar Jobs

Chuyên viên Giao dịch khách hàng

Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội