Xin chào!

Tìm những job khác

Tìm việc làm trực tiếp

Chuyên viên Giao Dịch Đầu Tư Chứng Khoán (Tự Doanh - Proprietary Trading)

Công ty CP Chứng Khoán VNDIRECT
Ngày cập nhật: 05/03/2021

Thông tin tuyển dụng

Phúc lợi

Insurance, Travel opportunities, Incentive bonus, Health checkup, Training & Development, Salary review

Mô tả công việc

Phụ trách việc nghiên cứu, thử nghiệm và thực thi chiến lược giao dịch nhằm tìm kiếm lợi nhuận dựa trên biến động giá chứng khoán trên thị trường cơ sở và thị trường phái sinh.

Trách nhiệm thực thi và giải trình (Accountable & responsible)

  • Nghiên cứu và xây dựng chiến lược giao dịch: Thu thập các dữ liệu cần thiết từ nguồn lực có sẵn của Công ty, kết hợp với kiến thức nền tảng Toán học, Tài chính, Tin học để nghiên cứu, xây dựng những chiến lược giao dịch chứng khoán cơ sở và phái sinh nhằm tìm kiếm lợi nhuận cho danh mục được phê duyệt;
  • Kiểm định chiến lược và xây dựng quy trình giao dịch: Backtest chiến lược dựa trên dữ liệu lịch sử đồng thời hệ thống hóa quy trình giao dịch để đào tạo và chuyển giao cho bộ phận Dealer;
  • Cập nhật định kỳ nhằm nâng cao hiệu quả các chiến lược giao dịch: Thực hiện đánh giá, cập nhật định kỳ các chiến lược giao dịch tùy theo điều kiện thị trường;
  • Thực thi và hỗ trợ hoạt động thực thi chiến lược: Trực tiếp thực hiện các giao dịch trên thị trường để tìm kiếm lợi nhuận, đồng thời giám sát, hỗ trợ bộ phận Dealer trong quá trình triển khai các chiến lược đã được phê duyệt
  • Xây dựng giải pháp công nghệ hỗ trợ giao dịch: Phối hợp với đầu mối Công nghệ của Khối để lên ý tưởng và đưa ra các yêu cầu về hệ thống triển khai và hỗ trợ giao dịch.

Trách nhiệm báo cáo (Report)

  • Báo cáo tiến độ xây dựng chiến lược
  • Báo cáo hiệu quả triển khai chiến lược
  • Báo cáo giao dịch theo ngày/ tuần/ tháng/ quý

 

Giới thiệu về công ty

Công ty CP Chứng Khoán VNDIRECT

https://vndirectcareers.com Tổng số nhân viên: 100-499

Công ty Cổ phần Chứng khoán VNDIRECT được thành lập từ năm 2006, với cổ đông sáng lập là Tập đoàn đầu tư tài chính IPA. Công ty hoạt động theo giấy phép số... Xem thêm

Chuyên viên Giao Dịch Đầu Tư Chứng Khoán (Tự Doanh - Proprietary Trading)

Công ty CP Chứng Khoán VNDIRECT