Tiếng Việt

Employers: Post Jobs | Search Resumes

Your job posting will be available on 4 big websites       Access to more than 800 thousands resumes       Your job posting will be available on 4 big websites       Access to more than 800 thousands resumes

Chuyên Viên Giám sát Phi tín dụng - Hội sở TP Hồ Chí Minh

Job requirement

 • - Đánh giá và kiểm tra việc thực hiện các nghiệp vụ liên quan đến Phi tín dụng của Đơn vị kinh doanh phụ trách theo phân công của Lãnh đạo Phòng/Bộ phận Giám sát tín dụng;

  - Giám sát và đôn đốc các Đơn vị kinh doanh lập và gửi các báo cáo định kỳ, đột xuất, báo cáo phi tín dụng bất thường, báo cáo heo quy định về Hội sở;

  - Trực tiếp thu thập thông tin trên hệ thống Corebanking và từ các Đơn vị kinh doanh để lập báo cáo và chịu trách nhiệm cá nhân về tính chính xác của báo cáo trước khi báo cáo cho Lãnh đạo Phòng/Bộ phận phi Giám sát tín dụng;

  - Tổng hợp, theo dõi đưa ra những nhận xét, đánh giá về chất lượng phi tín dụng của Đơn vị kinh doanh chuyên quản

  - Tham gia nhóm giám sát trực tiếp tại Đơn vị kinh doanh và trực tiếp kiểm tra các hồ sơ đảm bảo tuân thủ theo các quy trình, chính sách tín dụng của ABBANK và chịu trách nhiệm về kết quả kiểm tra của mình;

  - Phối hợp với Phòng Quản lý tín dụng về việc tiếp nhận số liệu, báo cáo liên quan;

  - Thực hiện các công việc khác được phân công.

Job requirement

 • Tốt nghiệp đại học trở lên các chuyên ngành tài chính, ngân hàng, kinh tế
 • Có ít nhất 1 năm kinh nghiệm công việc liên quan xử lý mảng khiếu nại, tố cáo từ bên ngoài liên quan đến Vận hành và mảng kiểm soát chất lượng văn bản nội bộ.
 • Ưu tiên ứng viên có kỹ năng, kinh nghiệm liên quan đến công tác giám sát, kiểm tra, phân tích dữ liệu và lập báo cáo
 • Ưu tiên ứng viên có kỹ năng, kinh nghiệm liên quan đến công tác pháp chế, xây dựng quy trình nghiệp vụ, kiểm tra/rà soát quy định nội bộ của ngân hàng.
 • Có khả năng đọc và phân tích tốt
 • Có khả năng trình bày
 • Có khả năng thể hiện các quan điểm độc lập và bảo vệ các quan điểm
 • Thông thạo các chính sách của pháp luật, tài chính, rủi ro ngân hàng
 • Am hiểu nghiệp vụ tài chính ngân hàng

Benefits

Máy tính xách tay, Bảo hiểm theo quy định, Du Lịch, Phụ cấp, Thưởng, Chăm sóc sức khỏe, Đào tạo, Tăng lương, Công tác phí, Phụ cấp thâm niên, Chế độ nghỉ phép