Tiếng Việt

Employers: Post Jobs | Search Resumes

Your job posting will be available on 4 big websites       Access to more than 800 thousands resumes       Your job posting will be available on 4 big websites       Access to more than 800 thousands resumes

Chuyên viên Giải pháp - Phòng Giải pháp và chiến lược công nghệ - K.CNTT

Job requirement

Xây dựng giải pháp cho các yêu cầu phát triển từ các đơn vị nghiệp vụ

  • Nghiên cứu, đánh giá các giải pháp công nghệ đáp ứng các yêu cầu của nghiệp vụ
  • Đề xuất các giải pháp phù hợp về khả năng đáp ứng, phù hợp hệ thống, yêu cầu phát triển và chi phí hợp lý
  • Phối hợp trong quá trình triển khai giải pháp và tích hợp hệ thống

Nhân sự, công việc, quan hệ nội bộ:

  • Nhận phân công công việc của lãnh đạo có thẩm quyền, lập kế hoạch công việc chi tiết, và báo cáo tiến độ và kết quả công việc cho lãnh đạo
  • Tham gia các hoạt động đào tạo, hướng dẫn, trao đổi kiến thức trong Khối

Thực hiện các nhiệm vụ khác do cấp trên giao

Job requirement

  • Có bằng đại học CQ ngành CNTT trở lên
  • Kiến thức nền tảng về CNTT
  • Ít nhất 1 năm kinh nghiệm CNTT trong Ngân hàng hoặc một đơn vị CNTT chuyên nghiệp
  • Khả năng làm việc nhóm cũng như khả năng làm việc độc lập
  • Kỹ năng giao tiếp tốt