Xin chào!

Tìm những job khác

Tìm việc làm trực tiếp

CHUYÊN VIÊN DỰ BÁO (HỘI SỞ PNJ HCM)

Công Ty CP Vàng Bạc Đá Quý Phú Nhuận - PNJ
Ngày cập nhật: 18/10/2020

Phúc lợi

Insurance, Incentive bonus, Health checkup, Training & Development, Salary review, Laptop, Allowances, Uniform, Business Expense, Seniority Allowance, Annual Leave

Mô tả công việc

I. Mục đích vị trí công việc:

Chịu trách nhiệm cho các hoạt động dự báo của công ty liên quan đến hàng hóa và khách hàng. Phân tích, xây dựng và duy trì các mô hình dự báo, đồng thời phối hợp với các phòng ban liên quan để đưa ra dự báo về nhu cầu thị trường, giá sản phẩm, dự báo sức mua và sức bán ở các đơn vị và các dự báo khác để cung cấp thông tin kịp thời cho Bộ phận dự báo và Phòng Cung Ứng theo kế hoạch/yêu cầu của Trưởng bộ phận hoặc Giám đốc Cung Ứng.

II. Trách nhiệm thực thi chính:

Xây dựng và duy trì các mô hình dự báo (trọng số 35%):

 • Thu thập các thông tin số liệu về hoạt động kinh doanh toàn công ty theo quá trình.
 • Xây dựng mô hình dự báo nhu cầu thị trường.

Kết quả đạt được:

 • Tính ổn định và tin cậy của mô hình
 • Logic dữ liệu đầu vào/đầu ra của mô hình được kiểm soát

Phân tích kết quả dự báo (trọng số 35%):

 • Phân tích các kết quả dự báo theo nhiều kịch bản khác nhau để xây dựng thành các chỉ tiêu, các thông số kinh doanh.
 • Dự báo được các rủi ro về thị trường khi phân tích xu hướng theo tháng/quý/ năm và khu vực.

Kết quả đạt được:

 • Số dự báo theo nhiều cấp độ (dòng hàng, chủng loại, mã), theo nhiều khung thời gian (dài hạn, trung hạn, ngắn hạn), theo nhiều khu vực.
 • Đưa ra được các dự báo về rủi ro cho vòng đời sản phẩm, chỉ số kinh doanh của các đơn vị.
 • Mức độ chính xác của dự báo được kiểm soát

Phối hợp với các bộ phận khác (trọng số 30%):

 • Phối hợp thu thập thông tin với các bộ phận liên quan (nghiên cứu thị trường, phát triển hệ thống, Sales, marketing) để có nguồn dữ liệu chính xác nhất.
 • Tham gia vào quy trình S&OP của công ty
 • Cung cấp thông tin dự báo cho các bộ phận trong và ngoài phòng ban.

Kết quả đạt được:

Đảm bảo tính thống nhất và xuyên suốt của dòng chảy thông tin về nhu cầu.

Giới thiệu về công ty

Công Ty CP Vàng Bạc Đá Quý Phú Nhuận - PNJ

http://tuyendung.pnj.com.vn

Thông tin liên hệ toàn quốc: Phòng Tuyển Dụng/ Phòng Nhân sự. 1. Phòng Tuyển Dụng - Văn Phòng Hội sở Chính PNJ: Địa chỉ:... Xem thêm

CHUYÊN VIÊN DỰ BÁO (HỘI SỞ PNJ HCM)

Công Ty CP Vàng Bạc Đá Quý Phú Nhuận - PNJ