English

Nhà Tuyển Dụng: Đăng Tuyển Dụng | Tìm Hồ Sơ

Thông tin tuyển dụng được đăng trên 4 website lớn       Truy cập hơn 800 ngàn hồ sơ ứng viên       Thông tin tuyển dụng được đăng trên 4 website lớn       Truy cập hơn 800 ngàn hồ sơ ứng viên

Chuyên Viên Dự Báo - [Demand Planner]

Mô tả công việc

1.Xây dựng các mô hình dự báo :

- Thu thập các thông tin số liệu về hoạt động kinh doanh toàn công ty theo quá trình.

- Xây dựng mô hình dự báo nhu cầu thị trường theo từng khu vực.

- Xây dựng mô hình dự báo xu hướng tiêu dùng.

2.Phân tích kết quả dự báo:

- Phân tích các kết quả dự báo để xây dựng thành các chỉ tiêu, các thông số kinh doanh.

- Dự báo được các rủi ro về thị trường khi phân tích xu hướng theo tháng/quý/ năm và khu vực

3.Phối hợp với các bộ phận khác:

- Phối hợp thu thập thông tin với các bộ phận Nghiên cứu thị trường và phát triển hệ thống để có nguồn dữ liệu chính xác nhất

- Cung cấp thông tin dự báo cho các bộ phận trong phòng phục vụ các phân tích.

Yêu cầu công việc

- Bằng cấp: Đại học

- Chuyên ngành: Thống kê -  Dự báo hoặc toán thống kê

- Số năm kinh nghiệm liên quan: 02

- Các kinh nghiệm làm việc có liên quan đến công việc hiện tại:

CÁC KỸ NĂNG

+ Kỹ năng công việc:

- Xây dựng các mô hình dự báo

- Phân tích dự báo thị trường.

- Phân tích tài chính và đọc được tài liệu liên quan.

+ Kỹ năng mềm:

- Giao tiếp, thuyết trình

Phúc lợi

Bảo hiểm theo quy định, Du Lịch, Đồng phục, Thưởng, Chăm sóc sức khỏe, Đào tạo, Tăng lương, Chế độ nghỉ phép