To Say Hello!

Find next jobs

job_search_content_direct

Chuyên Viên Dự Án (Project Operation)

Vantage Logistic Co., Ltd.
Updated: 22/02/2021

Employment Information

Benefits

 • Chế độ bảo hiểm
 • Du Lịch
 • Chế độ thưởng
 • Chăm sóc sức khỏe
 • Đào tạo
 • Tăng lương
 • Công tác phí
 • Nghỉ phép năm

Job requirement

- Theo dõi quá trình thực hiện các hợp đồng, dự án phụ trách và thu hồi công nợ theo đúng tiến độ;
Monitor the implementation of contracts in charge and debt collection on schedule;
- Lập và quản lý quy trình quản lý dự án xuất nhập khẩu;
Set up and manage process of imp-exp project management;
- Phụ trách phát triển và bảo quản database khách hàng, đối tác, đại lý, nhà thầu;
Be in charge of developing and preserving the database of clients, partners, agents, contractors;
- Cập nhật, lưu record các tai nạn, tổn thất, case study, chia sẻ phổ biến rút kinh nghiệm với đồng nghiệp;
Update, save the record of accidents, losses, case study; disseminate and share the experience;
- Cập nhật cho đồng nghiệp trong bộ phận tình hình đối tác, khách hàng để định hướng phù hợp;
Update situation of partners, clients to give appropriate orientation for the delegation;
- Cập nhật, thông báo và tư vấn cho cấp trên về tình hình thị trường kinh doanh, xu hướng khách hàng, đối tác liên quan đến lĩnh vực phụ trách;
Update, notify and advise to the Manager about the business market situation, customer trends, partners related to the area in charge;
- Củng cố và phát triển quan hệ đối với khách hàng, đối tác và các cơ quan chức năng để hỗ trợ cho hoạt động kinh doanh của Công ty.
Strengthen and develop relationship with clients, partners and authorities to support business of the Company.

Job requirement

- Tốt nghiệp ĐH/CĐ chuyên ngành xuất nhập khẩu, logistics
University/Collegge graduation in major import-export, logistics
- Kinh nghiệm: không yêu cầu
Experience in the same position: nil
- Có khả năng quản lý, đề xuất các kế hoạch tuyển dụng và đào tạo
Have the ability to manage, propose recruitment and training plans
- Sử dụng thành thạo: Internet, Microsolf Office và các phần mềm chuyên môn
Be competent in use of: Internet, Microsolf Office and specialized software
- Kỹ năng giao tiếp, đàm phán và thương lượng, thuyết phục tốt
Be good at communication, negotiation and persuasion skills
- Kỹ năng quản lý và điều phối công việc tốt
Be good at work management and coordination skills
- Anh văn tốt, đọc hiểu tài liệu chuyên ngành
Be fluent in English, understand professional literature/ documents.

More Information

 • Qualification: College
 • Age: Unlimited
 • Job type: Permanent

Company Overview

Vantage Logistics Corporation

vantage-logistics.com.vn Number of employees: 200+

Vantage is an independently owned Freight Forwarding Company founded in November 2002 by a team of highly experienced and professional individuals. With more... View more

Chuyên Viên Dự Án (Project Operation)

Vantage Logistic Co., Ltd.