English

Nhà Tuyển Dụng: Đăng Tuyển Dụng | Tìm Hồ Sơ

Thông tin tuyển dụng được đăng trên 4 website lớn       Truy cập hơn 800 ngàn hồ sơ ứng viên       Thông tin tuyển dụng được đăng trên 4 website lớn       Truy cập hơn 800 ngàn hồ sơ ứng viên

Chuyên Viên Điều Phối Vận Chuyển

Mô tả công việc

- Nhận đơn hàng và xử lý các vấn đề liên quan đến vận tải, giao hàng hằng ngày của NCC.
- Phối hợp cùng làm việc và hỗ trợ NCC vận tải, kho về các vấn đề phát sinh.
- Thực hiện báo cáo theo yêu cầu.
- Các công việc khác theo sự phân công của Trưởng bộ phận.

Yêu cầu công việc

- Tốt nghiệp cao đẳng trở lên các chuyên ngành có liên quan;
- Kinh nghiệm: Ít nhất 2 năm kinh nghiệm ở các vị trí tương; ưu tiên ứng viên từng làm việc trong các công ty thực phẩm/hàng tiêu dùng;
- Sử dụng thành thạo excel, word;
- Có kỹ năng phối hợp đội, nhóm;
- Kỹ năng thuyết phục, đàm phán; làm việc với khách hàng.
- Khả năng tổ chức công việc, lập kế hoạch.

Phúc lợi

Insurance, Travel opportunities, Incentive bonus, Health checkup, Training & Development, Salary review, Allowances, Employee Shuttle Service, Uniform, Business Expense, Annual Leave